FAQs: Frequently Asked Questions

Service Civil International (SCI) is een vrijwilligersorganisatie toegewijd aan het promoten van een vredescultuur door het organiseren van internationale vrijwilligersprojecten voor mensen van alle leeftijden en achtergronden. De organisatie telt 45 leden en een steeds groeiend aantal partners over heel de wereld. SCI biedt een brede variëteit aan vrijwilligerskansen, zoals korte, middel- en lange termijnprojecten, maar ook de mogelijkheid om actief te zijn bij een lokale tak of om deel te nemen in seminaries en trainingen. Je kan meer lezen over SCI op deze website; http://www.sciint.org/learn-about-sci

Back to top

SCI biedt een brede variëteit aan vrijwilligersmogelijkheden aan, zoals korte en lange termijnprojecten, niet-formele opleidingskansen (internationale seminaries en trainingen) en de mogelijkheid om een lokale activist te worden. Korte termijnprojecten zijn de voornaamste activiteit van SCI, ook wel genoemd “werkkampen” of “work@world”. Deze worden georganiseerd in samenwerking met SCI takken en partner organisaties, die op hun beurt samenwerken met lokale gemeenschappen. Samengevat, een werkkamp is een unieke vorm van vrijwilligerswerk, waarbij mensen van verschillende landen, culturen en achtergronden worden samengebracht om te leven en werken met lokale gemeenschappen voor een periode van twee tot drie weken. Meer informatie over wat SCI doet, kan je terugvinden op haar website: web site

Back to top

Op deze databank vind je tot 1200 werkkampen (korte termijn vrijwilligersprojecten) terug, aangeboden door SCI en haar partners. Je kan gebruik maken van de zoekfunctie om een lijst van 1 tot 6 kampen op te stellen die overeenstemt met je interesses en reisplannen. Let erop dat je nagaat wat er van jou als vrijwilliger verwacht wordt en wat het jou kost. Als er een SCI tak is in het land waar jij verblijft, dan wordt jouw aanvraag door deze tak verwerkt worden. Zo niet, zal je je aanvraag via één van de SCI partners moeten indienen. Als je in Vlaanderen woont is VIA België jouw tak. Kijk op het “mijn branch” venster rechts om na te gaan of jouw tak online aanvragen accepteert. Zo ja, dan kan je een account aanmaken op deze site en dan inloggen om je aanvraagformulier te vervolledigen en in te dienen. Als je je aanvraag niet online kan indienen, dan kan je een aanvraagformulier verkrijgen via je tak, of van een partner organisatie en deze indienen via de post.

Back to top

Als je in een land woont waar een SCI lidorganisatie bestaat, kan je registreren en een aanvraag indienen via deze online plaatsingstool. Je moet een aanvraag indienen via de SCI lidorganisatie in het land waar je woont op het tijdstip van indienen, zelfs al woon je daar enkel tijdelijk.

Back to top

Je moet je eerst online registreren op deze website om een account aan te maken. Eens je geregistreerd bent, kan je inloggen en een aanvraagformulier invullen dat online zal ingediend worden bij jouw SCI tak (lidorganisatie). Sommige SCI takken vragen dat je de placement fee betaald voordat je aanvraag verder behandeld wordt.

Back to top

Eens ingeschreven, ben je een vrijwilliger/ster in een SCI vrijwilligerskamp, waar men graag gebruik maakt van jouw talenten om de missie van SCI waar te maken: het creëren van een plek waar vrede, verdraagzaamheid en intercultureel begrip hoog aangeschreven staan. Als je toegelaten wordt, verwachten we van jou dat je actief bijdraagt tot het succes van het project en het behalen van de vooropgestelde doelstellingen. Zorg er ook voor dat je bewust bent van het annulatiebeleid van VIA- http://www.viavzw.be/work-world/faq

Back to top

We streven ernaar om een groep van vrijwilligers samen te stellen met een evenwicht in nationaliteit, leeftijd en geslacht. Daarom is vroeg inschrijven de boodschap! Via schrijft voor jou de kampen aan in de door jouw doorgegeven voorkeur.

Back to top

Om deel te nemen aan een vrijwilligerskamp betaal je een bijdrage. De prijs van deze bijdrage kan verschillen van kamp tot kamp. Voor een kamp in Vlaanderen bedraagt de bijdrage 130 euro, voor kampen buiten Vlaanderen is dit 160 euro. Dit bedrag dien je te betalen aan VIA. Meer info hierover is ook terug te vinden op onderstaande link. Het geld dat je betaalt is niet alleen je VIA-lidmaatschap voor 1 jaar en je voorbereiding en terugkomweekend, maar dekt daarnaast ook de administratieve kosten die je inschrijving met zich voortbrengen, een verzekering tijdens het kamp én ondersteunt financieel het kamp waaraan je zal deelnemen. Af en toe, en dat gaat meestal over kampen in het Zuiden, wordt er nog een extra bijdrage gevraagd voor voedsel en onderdak. Indien dit het geval is, dient dit ter plaatse cash betaald te worden en wordt dit duidelijk vermeld in de projectendatabank bij de beschrijving van het project onder het tabje “ extra cost”. Gelieve hiermee rekening te houden. Belangrijk is ook te weten dat je bijdrage niet gebruikt wordt om je reis en/of Visum-kosten te betalen. Daarvoor dien je zelf voor te zorgen.

Back to top

Voor het grootste deel van de projecten is de vaste bijdrage het enige wat je dient te betalen. In de Noord-Zuid projecten wordt je soms gevraagd nog een extra bijdrage cash te betalen bij aankomst. Dit bedrag kan liggen tussen de 30 en 200 euro. Deze extra bijdrage wordt gevraagd door projecten die niet beschikken over voldoende financiële middelen om onderdak en dagelijkse maaltijden te voorzien. Het gaat veelal over projecten in het Noord-Zuid programma. Deze extra bijdrage wordt altijd duidelijk vermeld in de projectendatabank. Indien er in de databank geen notie wordt gemaakt van deze extra kost, kan deze je later ook niet nog extra gevraagd worden. Dus geen financiële katers bij aankomst op een kamp!

Back to top

Ja. De organisatie die je zal ontvangen, zorgt voor eten en verblijf tijdens de duur van het kamp. Indien je vroeger zou toekomen, of langer zou willen blijven, kan je gevraagd worden te betalen voor het verblijf.

Back to top

Een matrasje op de grond van een sportzaaltje, een camping, een slaapzaal in een jeugdverblijf, een tentje, bij mensen thuis... kortom: waar je zal slapen, wordt vermeld op de infofiche, maar is zeer verschillend van project tot project. Het project voorziet steeds in toiletten en douches, alsook in kookgelegenheid. De standaard hiervan is minstens basis te noemen. Aangezien je als team op een project verblijft, houdt je best rekening met een beperkte privacy.

Back to top

Hoe meer talen je spreekt, hoe gemakkelijker je je uit je slag zal kunnen trekken in een internationale groep, maar maak je geen zorgen als je enkel het plaatselijk “Herentals” onder de knie hebt. Zolang er een goede wil is om te communiceren met anderen, komt dit wel goed. Helaas gaat dit niet op voor alle projecten: zo is het voor kampen in Frankrijk, Marokko, Catalonië, Tunesië en landen in Latijns Amerika wel verplicht om minstens één van de officiële talen te spreken. De voertaal in de meeste projecten is Engels, behalve dan in de landen die hierboven vernoemd werden. Indien er een specifieke taalvereiste is zal dit vermeld worden in de databank bij de beschrijving van het project.

Back to top

Eens je inschrijving bevestigd is, is het aan jou om je reis voor te bereiden. VIA, noch SCI, organiseren groepsreizen naar bepaalde projecten. Als tip geven we je graag mee dat reizen met de trein en/of bus vaak een gezellige en klimaatvriendelijke manier is om op je bestemming te geraken. De kosten verbonden aan je reis dien je zelf te dragen, net als bepaalde documenten die nodig zijn om toegang te krijgen tot een bepaald land. Veel reisgenot alleszins toegewenst!

Back to top

Zodra jouw inschrijving in een kamp bevestigd is, ontvang je de reisgegevens per email. Dit kan je helpen om je reis voor te bereiden. Ten laatste 1 maand voor de start van je kamp, ontvang je een gedetailleerde infofiche, waarin de startdatum van het project duidelijk vermeld staat, In deze infofiche staat ook vaak een wegbeschrijving. Voor sommige kampen zal er gevraagd worden om naar een bepaalde plek op een bepaald moment af te reizen, vanwaar er dan gezamenlijk naar de kampplaats wordt gegaan of waar je in groep wordt opgehaald. Anders wordt er van jou verwacht dat je op eigen houtje de kampplaats vindt, aan de hand van de reisbeschrijving in de infofiche. In deze fiche staan ook contactgegevens in geval van nood. Er wordt gevraagd om het opgegeven aankomstmoment te respecteren.

Back to top

Ten laatste één maand voor de aftrap van het vrijwilligerskamp, ontvang je een infofiche waarin vermeld staat wat je zeker dient mee te brengen. Het kan gaan om spelletjes, muziekinstrumenten, een receptje uit je land van herkomst, een slaapzak, etc.... Alleszins, uitrusting en materiaal om het werk tot een goed einde te brengen worden voorzien door de organisatie van het kamp. In je bagage hoort vooral heel veel enthousiasme en energie thuis!

Back to top

Het soort werk varieert sterk over de verschillende werkkampen. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen om te werken rond natuurbehoud in Marokko, of met ouderen in bergdorpjes in Japan, of om activiteiten te organiseren voor kinderen met een mentale of fysieke beperking in Letland. Alle projecten dragen steeds bij aan de lokale samenleving van dat land. Als vrijwilliger moet je zelf natuurlijk maar zo hard werken als je aankan, zolang je maar een verantwoordelijkheid voelt naar het werk toe. Besef dat heel wat mensen moeite hebben gedaan om dit project voor jou mogelijk te maken.

Back to top

Natuurlijk niet. In het algemeen zal je ongeveer zes uur per dag moeten werken, waarbij je ’s avonds en in de weekends vrij hebt, al kan dat verschillen van werkkamp tot werkkamp. Aangezien een belangrijk deel van elk project de sociale activiteiten met de groep is, zullen deze vrije momenten opgevuld worden met samen koken, naar muziek luisteren, spelen, zingen, over elkaars cultuur praten en het bezoeken van bezienswaardigheden in de buurt. Meestal worden deze activiteiten in overleg met de hele groep bepaald, waardoor je kan meebeslissen.

Back to top

Voor de werkkampen of work@worlds moet je geen specifieke vaardigheden of kwalificaties hebben. Al moet je natuurlijk wel bereid zijn om samen te leven en werken met een groep van internationale vrijwilligers en moet je open staan voor nieuwe ervaringen. Wanneer je je voor een werkkamp met kinderen of volwassenen met een beperking inschrijft, is het mogelijk dat jou een attest gevraagd wordt van goed gedrag en zeden (vooral in Groot-Brittannië en Ierland). Ook wordt in sommige gevallen een medisch attest gevraagd (Rusland). Voor projecten in het Globale Zuiden is het noodzakelijk dat je vooraf reeds een werkkamp gedaan hebt.

Back to top

De meeste projecten staan open voor iedereen vanaf 18 jaar. Voor projecten in het Globale Zuiden, staat een minimumleeftijd van 20 jaar. Sommige projecten in sommige landen staan echter ook open voor vrijwilligers vanaf 16 jaar. De algemene voorwaarden voor vrijwilligers van 16 en 17 jaar variëren van land tot land, dus als je tot deze leeftijdscategorie behoort, neem je best contact op met je lokale SCI tak (dit is Via Vzw voor België )voor meer informatie over de specifieke situatie in jouw land. Ook dekt de verzekering van SCI, vrijwilligers van boven de 70 jaar niet. Mensen die tot deze categorie behoren, moeten dus hun eigen verzekering voorzien. Een klein aantal projecten, die gesponsord worden door externe partners, heeft nog bijkomende leeftijdsrestricties. Deze informatie kan je steeds terugvinden in de omschrijving van het werkkamp, waardoor je steeds op de hoogte bent voor je je aanvraag indient

Back to top

SCI heeft een gelijke kansen beleid. We verwelkomen en respecteren iedereen die onze activiteiten wil bijwonen, ongeacht hun geslacht, etnische afkomst, geloof, capaciteiten, seksuele geaardheid, nationaliteit en socio-economische achtergrond. Je moet een aanvraag indienen in de SCI tak van jouw land of van jouw verblijfsplaats op het moment van de aanvraag.

Back to top

In sommige landen heb je een visum nodig voor je vertrekt. In deze situaties zal de gastorganisatie je van de uitnodigingsbrief en nodige ondersteunende documentatie voorzien om je te helpen je visum te verkrijgen. Onthoud wel dat het in alle gevallen jouw verantwoordelijkheid blijft om je visum aan te vragen en gaan halen. VIA vzw kan dit niet voor jou doen en heeft geen controle over het immigratiebeleid in andere landen. Je moet er voor zorgen je visum ruimschoots op voorhand aan te vragen (minstens een maand voor je project van start gaat) en over een geldig paspoort te beschikken.

Back to top

VIA vzw organiseert een voorbereidingsdag de laatste zaterdag van juni om je te helpen voorbereiden op je project en je in staat te stellen andere vrijwilligers te ontmoeten. Vrijwilligers worden verwacht hierop aanwezig te zijn als deel van de voorbereiding en om praktisch advies te verkrijgen en ondersteuning in het plannen van je trip. Als je naar een project gaat in het Zuiden is het verplicht om een voorbereiding te volgen.

Back to top

De fee die je aan VIA betaalt draagt bij tot de algehele werkingskosten van SCI en ondersteunt de activiteiten van jouw branch, in deze VIA. Dit betreft kosten die te maken hebben met het doen werken van internationale projecten in België, het opzetten van projecten, publiciteit en rekruteren, trainen en verzekeren van vrijwilligers, monitoren, evalueren en ontwikkelen van het programma. Bij VIA zit er in het registratiegeld ook nog een voorbereidingsdag en terugkomweekend inbegrepen. Door deze fee help je effectief met het ondersteunen van het volledige netwerk van onze like minded organisaties die werken voor vrede en een grotere internationale begrip doorheen de wereld. Deze fee wordt niet besteed voor voedsel en accommodatie tijdens je project. Deze laatste kosten worden gedekt door het lokale project zelf en lokale

Back to top

Uiteraard! Maar je moet er wel voor zorgen dat de projectdata elkaar niet overlappen en dat je jezelf voldoende tijd geeft om van het ene project naar het andere te gaan. Aangezien groepswerk veel energie vergt, raden we je aan om jezelf een week tijd te geven tussen verschillende projecten zodat je niet uitgeput geraakt en tijd hebt om te recupereren, te relaxen en andere dingen te doen zoals je kleren te wassen en aan sightseeing te doen.

Back to top

We zullen alles doen wat in onze macht ligt om een plaats te verkrijgen voor jou op een project dat op de lijst van jouw projectkeuzes staat. Als we toch geen plaats zouden krijgen, dan wordt je registratiegeld terugbetaald. (=130 euro)

Je kan je lidmaatschap niet annuleren of terugvragen. Aangezien bij je inschrijving €30 lidmaatschap is vervat, wordt dit bedrag dus niet terugbetaald bij een annulering om gelijk welke reden (als bijvoorbeeld het kamp volzet blijkt te zijn na je inschrijving. We zullen dan ook alles doen om een plaatsje voor je te verkrijgen op een ander kamp.

Back to top

Op het project zal je leven en werken samen met mensen van verschillende leeftijden, waarden en gewoontes, vaardigheden en ervaringen, achtergronden en culturen. Een gevoeligheid naar anderen in de groep toe is dan ook zeer belangrijk en je moet in staat zijn je te willen openstellen naar deze ervaringen. De meeste projecten zullen een projectleider of kampleider hebben die helpt in het coördineren van groepsactiviteiten. Andere projecten bieden de voorkeur aan vrijwilligers om beslissingen te maken en gezamenlijk de problemen die eventueel opdoemen op te lossen. Het succes van elk project hangt in grote mate af van de actieve deelname en gelijke betrokkenheid van alle vrijwilligers en de wil van iedereen om betrokken te worden in het groepsleven.

Back to top

Je zal niet weten wie de andere vrijwilligers zijn tot je aankomt op het project. Elk project zal een gemengde groep hebben van vrijwilligers uit verschillende landen. Dus als een project bijvoorbeeld 10 vrijwilligers heeft, kunnen de andere vrijwilligers bijvoorbeeld van Frankrijk, Finland, Oekraïne, Turkije, Letland, Spanje, Zwitserland, Roemenië, en Japan komen.

Back to top

Je wordt verondersteld te blijven voor de volledige duur van het project, aankomend op de officiële startdag en weggaan op de officiële einddag. Mensen die laat aankomen missen de cruciale periode van oriëntatie en inleiding op het begin van een project. Vroegtijdig weggaan aan de andere kant tast het gevoel van solidariteit aan in de groep, en laat degenen die achterblijven achter met een gevoel dat ze achtergelaten zijn voor iets ‘meer belangrijk’

Back to top

Ja natuurlijk! SCI takken zijn lidorganisaties, die voor hun werking heel hard afhangen van de betrokkenheid van de vrijwilligers en hun lidmaatschap. Jouw SCI tak (VIA vzw) is in staat om jou te informeren over de evenementen waar je heen kan en je de kans krijgt om andere vrijwilligers te ontmoeten en hun verhalen te horen. Naast je lokale SCI tak kan je ook betrokken worden in SCI Internationaal en zijn verschillende (regionale) werkgroepen. Wat je interesse ook is, er zal altijd een plaats zijn om betrokken te worden in SCI.

Back to top

We verwelkomen aanvragen van vrijwilligers die hun kinderen willen meebrengen, maar je zal moeten flexibel zijn over het project dat je wil doen en openstaan voor projecten die je worden aangeboden, aangezien niet alle werkkampen kinderen kunnen aanvaarden. Het beste is met je lokale tak te checken vooraleer je je aanvraag indient, om zo zeker te zijn dat het gekozen project kinderen kan accepteren. Er zijn ook speciale familiekampen in de databank waar je op kan zoeken. Hou ook in het achterhoofd dat kinderen onder 16 jaar niet gedekt worden door de SCI verzekering.

Back to top

Neen, dat doet het niet. Je zal ons moeten vertellen wat de aard van je beperking is bij je aanvraag. We zullen daarna elke poging ondernemen om je het project van je keuze te geven. Maar, sommige projecten zijn niet toegankelijk voor bepaalde beperkingen. De omstandigheden variëren van project tot project en dus zal je een beetje flexibel moeten zijn en openstaan voor de projecten die we je kunnen aanbieden. Gebruik de bijkomende plaats op het aanvraagformulier om de bijzondere benodigdheden te beschrijven die je misschien hebt.

Back to top

Het is mogelijk om je met twee vrienden voor eenzelfde project in te schrijven, maar een algemene regel binnen SCI geldt dat er enkel twee vrijwilligers per land kunnen aanvaard worden op een project. Dit betekent dat er misschien minder keuze overblijft in projecten, als wanneer je enkel een plaats aanvraagt voor jezelf. Hoewel we dus ons best doen om twee plaatsen samen te vinden, kunnen we het niet garanderen.

Back to top

Je kan op elk moment lid worden van jouw SCI tak VIA vzw. Aangezien lidmaatschapformulieren en prijzen verschillen van land tot land moet je de lokale tak in jouw land van herkomst contacteren voor de details. Als lid van VIA zal je toegestaan worden mee te doen aan verschillende activiteiten georganiseerd door VIA. Hierbij horen vormingen, exchanges of seminaries in binnen- en buitenland, oproepen voor activiteiten en evenementen, … Indien je aan een werkkamp deelneemt zit je lidgeld in je inschrijvingsgeld en ben je automatisch voor een jaar lid van VIA.

Back to top

Voor alle werkkampen in Europa, de VS, Canada, Noord Afrika, nabije Oosten, Centraal Azië, Oost Azië (Japan, Korea, Hong Kong, Taiwan) en Australië ben je automatisch verzekerd bij registratie voor het project. De verzekering dekt je alleen terwijl je aan het werk bent op het project en dekt ziekte en kwetsuren tijdens het werkkamp, maar geen materiële verliezen zoals je bagage. Je bent ook niet verzekerd op je weg naar en van een project. Zorg ervoor dat je altijd ook een eigen verzekering hebt. De SCI verzekering moet gezien worden als een bijkomende verzekering. Voor alle andere werkkampen in het Globale Zuiden, of voor Lange Termijn Vrijwilligerswerk is er geen automatische SCI verzekering voorzien.

Back to top

Ja. SCI’s “Long Term Volunteering (LTV) programma” geeft vrijwilligers de mogelijkheid een project te doen tussen 1 en 12 maanden. De lange termijn vrijwilligersuitwisseling wordt als een essentiële activiteit binnen SCI gezien die complementair is met de korte termijn projecten of werkkampen. Lange termijnvrijwilligers kunnen ook kiezen uit een hele resem aan projecten en activiteiten, gaande van werken met mensen met beperking, benadeelde jeugd of etnische minderheden, werken in een bureau of het leiden van dagelijkse activiteiten in een eco-dorp. Alle lange termijnvrijwilligers werkend binnen SCI worden voorzien van voedsel en accommodatie, en soms van wat zakgeld. (Behalve in het Globale Zuiden waar er al eens een extra kost kan gevraagd worden voor voedsel en accommodatie) Reiskosten naar het project worden meestal betaald door de vrijwilliger zelf. Lange termijn vrijwilligersprojecten staan open voor alle mensen zonder uitzondering van geslacht, ras, religie of ideologie. Er is geen bovenleeftijd, maar vrijwilligers moeten minstens 18 jaar zijn, of 20 indien ze naar het Globale Zuiden gaan. Je kan de LTV projecten terugvinden op de databank http://www.longterm.lteg.info/index.php/project/publicIndex

Back to top

Ja, maar je moet 20 jaar oud zijn en wat (vrijwilligers)ervaring (bvb een ander SCI werkkamp) achter de rug hebben. Het wordt ook aangeraden dat je enige kennis hebt over Noord-Zuid relaties en de situatie in het specifieke land in het Globale Zuiden waar je heen wil. Er zijn ook enkele taalvereisten. Vrijwilligers voor West-Afrika moeten goed Frans spreken, en vrijwilligers voor Zuid-Amerika moeten wat Spaans of Portugees spreken. Vrijwilligers moeten deelnemen aan het volledig voorbereidingstraject voorafgaand aan het project. Voor meer informatie over vrijwilligerswerk in het zuiden en de details van de huidige projecten onder het Noord Zuid Programma, ga naar de relevante webpagina: http://www.sciint.org/volunteer-with-sci/where

Back to top