SCI’s projects and volunteers are obviously affected by the situation. We have suspended placement to our workcamps between 21st March and 7th May 2020 in order to re-organise and make our activities safe for volunteers and communities. Workcamp placement is open again for volunteers starting from 8th May 2020, so you can now access your account and apply for workcamps displayed on this website. To read the statements explaining our reaction to the pandemic, as well as updates on the situation, please visit our international website.

What kind of workcamps can I join?

Alongside regular international workcamps, you can find alternative workcamps, for example, virtual workcamps, national workcamps or a mix of the two. Also, please be aware that workcamps might take place in a different way: with fewer participants than announced and with only a few or no volunteers from abroad. You will be able to apply only to certain workcamps that are safe to join from your country, but you can still have an overview of all that we are doing around the world here.

Will my workcamp take place?

Workcamps will be confirmed 4 weeks before the starting date. We advise you to wait to buy any travel tickets until the camp is confirmed or to buy a personal travel insurance which covers cancellation, and to keep informed on the recommendations by the health authorities of your country and the country where your project takes place, as restrictions may apply. Keep in touch with your sending organization for more information.

What happens to my placement fee if a camp is cancelled?

Fees will not be collected if the workcamp does not take place. Please contact your sending organisation to get more information on the conditions of the placement fee.

Will my travel expenses be reimbursed if the camp is cancelled?

You should not book tickets for your trip until the hosting branch or partner has confirmed that the workcamp will take place safely and there will be no refunds of previously booked trips, such bookings can only be made at participants’ own responsibility. If a confirmed workcamp is cancelled in the four weeks before the start of the workcamp, please contact your sending organisation to discuss further steps and possible reimbursement.

I have more questions, who can I contact?

We invite you to get in touch with your sending organization for more information. You can find your sending organisation using the My Account / My Country menu. We are working in close relationships with the local partners and the coordinators to make workcamps safe and implement appropriate health measures. Be aware that most of our offices are closed as staff have been advised to work from home to preserve their health and the health of the community, so please use emails to get in touch with them.

Back to top

Service Civil International (SCI) is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor vrede en solidariteit overal ter wereld. Dit doen ze door internationale vrijwilligersprojecten te organiseren voor mensen van alle leeftijden en achtergronden. De organisatie telt 45 takken en een steeds groeiend aantal partners over heel de wereld. SCI biedt een grote variëteit aan thema’s aan en organiseert zowel korte, midden- als lange termijnprojecten. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om actief te zijn bij een lokale tak of om deel te nemen in seminaries en trainingen. Wil je nog meer informatie over SCI? Neem dan zeker eens een kijkje op de website.

VIA is de Vlaamse tak van SCI.

Back to top

SCI biedt een brede variëteit aan vrijwilligersmogelijkheden aan, zoals korte en lange termijn projecten, niet-formele opleidingskansen en de mogelijkheid om een lokale activist te worden. Korte termijn projecten zijn de voornaamste activiteit van SCI, in Vlaanderen ook wel ‘work@world’ genoemd. Deze worden georganiseerd in samenwerking met de SCI takken en partner organisaties overal ter wereld, die op hun beurt samenwerken met lokale gemeenschappen. Een work@world-project is een unieke vorm van vrijwilligerswerk, waarbij mensen van verschillende landen, culturen en achtergronden worden samengebracht om te leven en te werken met lokale gemeenschappen voor een periode van twee tot drie weken.

Back to top

In deze databank vind je tot 1200 korte termijn projecten, aangeboden door SCI en haar partners. Via de zoekfunctie kan je gewenste filters instellen en zo een lijst van 1 tot 6 projecten opstellen naargelang je reisplannen en interesses. Lees zeker na wat er van jou als vrijwilliger verwacht wordt en wat het je zal kosten. Vervolgens maak je een account aan op deze site en log je in om je aanvraag te vervolledigen. Als je in Vlaanderen woont, is VIA vzw jouw tak. Zij zullen je aanvraag verder verwerken. Klik hier voor een volledig overzicht van alle stappen.

Back to top

Iedereen die tijdelijk of permanent in Vlaanderen of Duitstalig België woont. SCI vertrekt vanuit een gelijke kansen beleid. We verwelkomen en respecteren iedereen die onze activiteiten wil bijwonen, ongeacht hun geslacht, etnische afkomst, geloof, capaciteiten, seksuele geaardheid, nationaliteit en socio-economische achtergrond. Je dient een aanvraag in bij de SCI tak van jouw land of van jouw verblijfsplaats op het moment van de aanvraag.

Back to top

Na je inschrijving en bevestiging als vrijwilliger in een vrijwilligersproject, krijg je de kans om jouw talenten verder te ontplooien en je in te zetten voor de missie van SCI: werken aan een betere wereld, waar vrede verdraagzaamheid en intercultureel begrip hoge waarden hebben. Wij verwachten van jou dat je actief bijdraagt tot het succes van het project en de vooropgestelde doelstellingen.

Back to top

We streven naar een gemengde groep vrijwilligers bestaande uit verschillende leeftijden, nationaliteiten en een evenwichtige verdeling van geslacht. Vroeg inschrijven en meerdere projecten selecteren is dus de boodschap. VIA stuurt je aanvraag op in volgorde van jouw selectie. Indien je voor je eerste keuze niet bent aanvaard, wordt er automatisch een aanvraag verstuurt naar je tweede keuze.

Back to top

Om deel te nemen aan een vrijwilligersproject betaal je een registratiekost. Dit doe je best binnen de 10 dagen na je aanvraag op het rekeningnummer van VIA: BE97 0012 0850 8549 met vermelding van je naam en adres.

Voor projecten binnen België betaald je € 130. Voor projecten in het buitenland betaal je € 160.

Voor sommige projecten wordt er een extra kost gevraagd voor voedsel en onderdak. Dit komst voornamelijk voor bij armere landen of niet-gesubsidieerde projecten. Deze extra kost betaal je ter plaatsen aan het gastland en cash. Hoeveel deze extra kost bedraagt hangt af van het project. Bij de omschrijving van het project wordt dit duidelijk aangegeven bij ‘Extra bedrag te betalen op het project ter plaatse’.

Let op! Reis en/of visumkosten zijn niet inbegrepen. Die regel je helemaal zelf, zo bepaal je zelf hoe goedkoop of ecologisch je reist en hoelang je in het gastland blijft.

Back to top

De registratiekost bestaat uit 1 jaar lidmaatschap bij VIA (€ 30), administratie- en verzekeringskosten tijdens het project, een voorbereidingsmoment en een terugkomweekend met de andere vrijwilligers. Daarnaast dient deze financiële bijdrage ter ondersteuning van de werkingskosten van SCI en de activiteiten van VIA. Je bijdrage helpt dus bij het opzetten van projecten in België, het trainen van vrijwilligers, het ontwikkelen en evalueren van het programma en het ondersteunen van like-minded organisaties over heel de wereld.

Back to top

Deze extra bijdrage wordt gevraagd voor projecten die niet beschikken over voldoende financiële middelen om onderdak en dagelijkse maaltijden te voorzien. Het gaat dan meestal over projecten in het Noord-Zuid programma. Deze extra kost betaal je TER PLAATSE aan het gastland en CASH. Hoeveel deze extra kost bedraagt hangt af van het project. Bij de omschrijving van het project wordt dit duidelijk aangegeven bij ‘Extra bedrag te betalen op het project ter plaatse’. Indien er geen bedrag wordt aangegeven bij de projectomschrijving, kunnen er geen extra kosten meer bijkomen.

Back to top

We doen er alles aan doen om je een plaats te doen krijgen op het project waarvoor jij een aanvraag indient. Als we toch geen plaats krijgen bij de partnerorganisatie, dan wordt je registratiegeld terugbetaald. Je lidmaatschap kan je niet annuleren of terugvragen. Aangezien bij je inschrijving € 30 lidmaatschap is inbegrepen, wordt dit bedrag niet terugbetaald bij een annulering om gelijk welke reden. Als je project bijvoorbeeld volzet blijkt te zijn na je inschrijving, gaan we samen op zoek naar een ander project dat je interesseert.

Back to top

We hopen natuurlijk dat je je reis niet hoeft te annuleren. Dat zou niet alleen jammer zijn voor jezelf, maar ook voor de organisatoren van het vrijwilligersproject. Zij rekenen immers op jouw hulp. Indien je echt niet kan deelnemen, neem dan zo snel mogelijk contact op met een VIA-medewerker met de vermelding waarom je de reis wil annuleren. Als je tot één maand voor de start van je vrijwilligersproject annuleert, kan je 50 euro terugbetaald krijgen. Voor latere annuleringen kan VIA geen terugbetalingen uitvoeren, tenzij in geval van duidelijke overmacht.

Back to top

Je kan niet zomaar van project wisselen. Als je een project annuleert en je jezelf wil inschrijven voor een ander project, dan gelden dezelfde annuleringsvoorwaarden en betaal je opnieuw inschrijvingskosten.

Back to top

Voor alle vrijwilligersprojecten in Europa, de VS, Canada, Noord-Afrika, het Nabije Oosten, Centraal-Azië, Oost-Azië en Australië ben je automatisch verzekerd bij registratie voor het project. De verzekering dekt je alleen terwijl je aan het werk bent op het project en dekt ziekte en kwetsuren tijdens het werkkamp, maar geen materiële verliezen zoals je bagage. Je bent ook niet verzekerd op je weg van en naar een project. Zorg ervoor dat je altijd ook een eigen verzekering hebt. De SCI verzekering moet gezien worden als een bijkomende verzekering.

Voor alle vrijwilligersprojecten in het Globale Zuiden of voor lange termijn projecten is er geen automatische SCI verzekering voorzien.

Back to top

Ja. De organisatie die je zal ontvangen, zorgt voor eten, drinken en verblijf tijdens de duur van het project. Indien je vroeger zou toekomen of langer zou willen blijven, kan je gevraagd worden te betalen voor het verblijf.

Back to top

In sommige landen heb je een visum nodig voor je vertrekt. In deze situaties zal de gastorganisatie je van de uitnodigingsbrief en nodige ondersteunende documentatie voorzien om je te helpen je visum te verkrijgen. Onthoud wel dat het in alle gevallen jouw verantwoordelijkheid blijft om je visum aan te vragen en gaan halen. VIA vzw kan dit niet voor jou doen en heeft geen controle over het immigratiebeleid in andere landen. Je moet er voor zorgen je visum ruimschoots op voorhand aan te vragen (minstens een maand voor je project van start gaat) en over een geldig paspoort te beschikken.

Back to top

Voor de vrijwilligersprojecten of work@world vragen we om bereid te zijn samen te leven en te werken met een groep van internationale vrijwilligers en moet je open staan voor nieuwe ervaringen! Wanneer je je voor een project met kinderen of volwassenen met een beperking inschrijft, is het mogelijk dat er een attest van GOED GEDRAG EN ZEDEN wordt gevraagd (vooral in Groot-Brittannië en Ierland). In sommige gevallen vraagt men een medisch attest (Rusland). Voor projecten in het Globale Zuiden is het noodzakelijk dat je al een werkkamp hebt gedaan.

Back to top

In een internationale groep is het een pluspunt als je meerdere talen spreekt, de voertaal in de meeste projecten is meestal Engels. Voor de kampen in Frankrijk, Marokko, Catalonië, Tunesië en landen in Latijns Amerika is het wel verplicht om minstens 1 van de officiële talen te spreken. Indien er een specifieke taalvereiste is, zal dit vermeld worden in de projectomschrijving.

Back to top

De meeste projecten staan open voor iedereen vanaf 18 jaar. Voor de Noord-Zuid projecten is er een minimumleeftijd van 20 jaar.

Sommige projecten staan echter reeds open voor vrijwilligers vanaf 16 jaar. De algemene voorwaarden voor 16-17 jarigen variëren van land tot land. Als je tot deze leeftijdscategorie behoort, neem je dus best contact op met je lokale SCI tak voor meer informatie. In Vlaanderen is dat VIA vzw.

Ook vrijwilligers boven de 70 jaar zijn welkom, maar zijn niet gedekt door de verzekering van SCI. Mensen die tot deze categorie behoren, moeten dus hun eigen verzekering voorzien.

Back to top

Het is mogelijk om je met twee voor hetzelfde project in te schrijven. De algemene regel binnen SCI is dat er maximum twee vrijwilligers per land kunnen aanvaard worden op een project. Dit betekent dat er mogelijks minder keuze is in de projecten dan wanneer je alleen een aanvraag indient. Indien je samen met een vriend(in) een project wenst te doen, zullen we ons uiterste best doen om twee plaatsen samen te vinden, maar we kunnen niets garanderen.

Back to top

We verwelkomen aanvragen van vrijwilligers die hun kinderen willen meebrengen, mits enige flexibiliteit voor een project dat je kan worden aangeboden. Niet alle projecten kunnen kinderen aanvaarden. Daarom check je best eerst met je lokale tak of het project open staat voor kinderen vooraleer je je aanvraag indient.

Er zijn ook speciale familiekampen waarop je kan zoeken in de database. Voor kinderen onder de 16 jaar is het gratis om deel te nemen aan een vrijwilligerskamp. Let op! Hierdoor zijn ze niet gedekt door de SCI verzekering.

Back to top

Neen, vertel ons wat de aard van je beperking is bij je aanvraag. We zullen alles doen om je het project van je keuze te geven. Sommige projecten zijn echter niet toegankelijk voor bepaalde beperkingen. De omstandigheden variëren van project tot project, Stel je gewoon een beetje flexibel en open op voor de projecten die we je kunnen aanbieden. Gebruik de bijkomende plaats op het aanvraagformulier om de bijzondere benodigdheden te beschrijven die je misschien hebt.

Back to top

Uiteraard! Maar je moet er wel voor zorgen dat de projectdata elkaar niet overlappen en dat je jezelf voldoende tijd geeft om van het ene project naar het andere te gaan. Aangezien groepswerk veel energie vergt, raden we je aan om jezelf een week tijd te geven tussen verschillende projecten zodat je niet uitgeput geraakt en tijd hebt om te recupereren, te relaxen en andere dingen te doen zoals je kleren te wassen en aan sightseeing te doen.

Back to top

Het soort werk varieert van kamp tot kamp, naargelang je kampkeuze. Vb. werken rond natuurbehoud in Marokko, met ouderen in bergdorpjes in Japan, activiteiten organiseren voor kinderen met een mentale of fysieke beperking in Letland, … Elk project draagt steeds bij aan de lokale samenleving van het land. Als vrijwilliger werk je natuurlijk zo hard als je zelf aankan, zolang je maar een verantwoordelijkheid voelt naar het werk toe. Besef dat heel wat mensen moeite hebben gedaan om dit project mogelijk te maken en dat het voor iedereen een aangename ervaring moet zijn.

Back to top

Zeker niet! Je werkt ongeveer zes uur per dag tenzij anders aangegeven in de projectomschrijving. ’s Avonds en in de weekends ben je steeds vrij, al kan dat verschillen van kamp tot kamp. Sociale activiteiten met groep is een belangrijk deel van elk project dus, meestal in overleg met de hele groep, zullen de vrije momenten opgevuld worden met gezamenlijke activiteiten zoals samen koken, muziek beluisteren, over elkaars cultuur praten, bezoeken van bezienswaardigheden in de buurt, …

Back to top

Nadat je inschrijving is bevestigd, kan je je reis plannen. De manier van reizen, kies je volledig zelf. We geven onze vrijwilligers de vrijheid zelf te bepalen hoe goedkoop of ecologisch ze willen reizen en hoelang ze in het gastland willen blijven. De kosten van je reis en eventuele bijkomstige documenten betaal je dan ook helemaal zelf. VIA noch SCI kunnen hiervoor tussenkomen.

Back to top

Na bevestiging van je inschrijving, ontvang je de reisgegevens via e-mail. Ten laatste 1 maand voor de start van je kamp ontvang je een gedetailleerde infofiche met daarin de startdatum en vaak ook de reis/wegomschrijving. Men verwacht dan dat je op het afgesproken aankomstmoment aanwezig bent. In de infofiche staan ook contactgegevens in geval van nood.

In principe is de eerste dag van het project, de dag waarop je kan toekomen en de laatste dag van het project, de dag waarop je weer naar huis vertrekt. Als je vrijwilligersproject bijvoorbeeld zou doorgaan van 11 augustus tot en met 25 augustus, dan mag je op 11 augustus aankomen en op 25 augustus weer naar huis vertrekken. Het effectieve project start dus pas op 12 augustus.

Voor sommige projecten is er een verzamelpunt. Er wordt dan verwacht om hier op het afgesproken uur aanwezig te zijn zodat er samen naar de verblijfplaats kan worden gegaan.

Back to top

Er wordt verondersteld dat je de volledige duur van het project blijft. Wie te laat toekomt op het project mist een aantal essentiële zaken zoals de oriëntatie en inleiding aan het begin van het project. Het project vroegtijdig verlaten tast de groepssfeer aan en laat de vrijwilligers die achterblijven achter met een onaangenaam gevoel. Je laat hen ten slotte achter voor iets dat je belangrijker vind.

Back to top

Ten laatste een maand voor de start van het project ontvang je een gedetailleerde infofiche. Hierin staat wat je zeker moet meebrengen. Dit kan gaan over spelletjes, muziekinstrumenten, een recept uit je eigen land, een slaapzak, ... De projectorganisatie voorziet het verdere nodige materiaal.

Breng vooral je enthousiasme en heel veel energie mee!

Back to top

Waar je zal slapen hangt af van project tot project. Je vindt deze informatie meestal terug in de projectomschrijving of in de infofiche. Soms slaap je op een matras in een sportzaaltje, op een camping, in een slaapzaal van een jeugdverblijf, bij mensen thuis, ...

Het project voorziet steeds douches, toiletten en een kookgelegenheid. De standaard hiervan is minstens basis te noemen. Aangezien je als groep deelneemt aan een project, houd je best rekening met de beperkte privacy.

Back to top

Tijdens het project zal je samenleven met mensen van verschillende leeftijden, achtergronden en culturen. Iedereen heeft zijn eigen waarden en normen, vaardigheden en ervaringen. Dit maakt samenwerken met een internationale groep een boeiende uitdaging. Open staan voor andere in de groep en nieuwe ervaringen is dan ook zeer belangrijk.

Bij de meeste projecten is er een projectleider aanwezig die helpt in het coördineren van groepsactiviteiten. Andere projecten geven de vrijwilligers de verantwoordelijkheid om gezamenlijk tot een oplossing te komen bij eventuele problemen.

Het succes van elk project hangt voornamelijk af van de actieve deelname en betrokkenheid van alle vrijwilligers en de wil van iedereen om betrokken te worden in het groepsleven.

Back to top

In elk project werken we met een gemengde groep vrijwilligers uit verschillende landen. Een vrijwilligersproject met tien deelnemers kan bijvoorbeeld worden samengesteld met vrijwilligers uit Frankrijk, Finland, Oekraïne, Turkije, Letland, Spanje, Zwitserland, Roemenië, Japan, … Er kunnen maximaal twee vrijwilligers van hetzelfde land deelnemen aan eenzelfde vrijwilligersproject. Je mede-vrijwilligers ontmoet je voor het eerst bij aankomst op het project.

Back to top

VIA vzw organiseert in de lente twee infoavonden en twee voorbereidingsdagen waarop je andere vrijwilligers kan ontmoeten. Tijdens deze voorbereidingsdagen krijg je een heleboel praktische informatie en individuele ondersteuning om je voor te bereiden op het vrijwilligersproject. Als je deelneemt aan een project in het Zuiden, is het verplicht om een voorbereiding te volgen. Ook de andere vrijwilligers worden verwacht aanwezig te zijn, maar voor hen is het niet verplicht.

Ook na je vrijwilligersproject kan je andere vrijwilligers ontmoeten. Zo kan je in de herfst deelnemen aan het herfstweekend van VIA om je ervaring uit te wisselen met de andere deelnemers.

Back to top

Ja natuurlijk! En graag zelfs! De werking van VIA vzw is erg afhankelijk van de betrokkenheid van de vrijwilligers en hun lidmaatschap. VIA vzw kan je informeren over de lokale en internationale evenementen waar je heen kan. Op deze evenementen krijg je de kans om andere vrijwilligers te ontmoeten en hun verhalen te beluisteren.

Naast je lokale SCI tak (VIA vzw) kan je ook betrokken worden in SCI Internationaal. Zo bestaan er verschillende internationale werkgroepen waar jouw inbreng meer dan welkom is. Welke interesse je ook hebt, bij SCI is er altijd ergens een plaats om betrokken te blijven.

Back to top

Elke tak upload zijn eigen projecten in de database. Wanneer een project voldoende vrijwilligers heeft, wordt het uit de database gehaald zodat er geen nieuwe aanvragen meer kunnen worden ingediend voor dit project.

Back to top

Ja, SCI geeft vrijwilligers ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een project tussen 1 en 12 maanden. Binnen SCI worden deze langetermijnprojecten ‘Long Term Volunteering’ genoemd of ook wel LTV. Langetermijnprojecten worden als een essentiële activiteit gezien binnen SCI die complementair is met de korte termijn projecten. Langetermijnvrijwilligers hebben de keuze uit een heleboel projecten die je kan terugvinden in deze database.

Alle langetermijnvrijwilligers binnen SCI worden voorzien van voedsel, accommodatie en soms ook van wat zakgeld. Alleen in het Globale Zuiden kan er een extra kost gevraagd worden voor voedsel en accommodatie. Reiskosten van en naar het project worden meestal betaald door de vrijwilliger zelf. Ook onze LTV-projecten staan open voor alle mensen zonder uitzondering van geslacht, ras, religie of ideologie. Er is geen maximumleeftijd, maar vrijwilligers moeten minstens 18 jaar zijn, of 20 indien ze naar het Globale Zuiden gaan.

Back to top

Ja, maar hiervoor moet je 20 jaar oud zijn en reeds (vrijwilligers)ervaring achter de rug hebben zoals een ander SCI-vrijwilligersproject. Ook is het aangeraden om enige kennis te hebben over Noord-Zuid relaties en de situatie in het specifieke land waar je heen wil. Soms zijn er ook enkele taalvereisten. Vrijwilligers voor West-Afrika moeten goed Frans spreken, en vrijwilligers voor Zuid-Amerika moeten wat Spaans of Portugees onder de knie hebben. Ter voorbereiding op je vrijwilligersreis, ben je verplicht deel te nemen aan een voorbereidingstraject voorafgaand aan het project.

Back to top