Privacy Beleid

Privacy beleid

We vinden het belangrijk om de privacy van onze website bezoekers, alsook de deelnemers aan onze projecten goed te beschermen.

Dit beleid legt uit hoe we zullen omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Onder de term “persoonlijke informatie” verstaan we alle informatie die nodig is om een individu te identificeren.

1. Verzamelde data en specificatie van de doeleinden

We zullen mogelijks onderstaande persoonlijke data verzamelen, opslaan en eventueel ook verwerken:

 1. informatie over jouw computer. Als je een kijkje neemt op onze website, wordt er automatisch informatie verzameld over jouw computer, zoals het type browser dat je gebruikt, IP adres, ISP domeinnaam alsook ook gegevens over de manier waarop je op onze website informatie zoekt ( de lengte van je bezoekje en het aantal pagina's die je bezocht hebt)
 2. persoonlijke informatie die je ons vrijwillig bezorgt om deel te nemen aan één of meerdere SCI vrijwilligers project(en).
 3. informatie die je ons verschaft wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief en/ of email.

2. Cookies

Deze website gebruikt cookies om informatie te bewaren over jouw surfgedrag op onze website. De cookie vervalt zodra je uitlogt of als je een tijdje niet meer actief bent op onze website en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Als je het gebruik van cookies uitschakeld in je browser, zal onze website helaas niet werken want de informatie die we je aanreiken hangt af van het land waarin je verblijft en de taalkeuze. Beide gebruiken “cookies” als een sleutel.

We gebruken Google Analytics om statistische gegevens over het gebruik van onze website te verzamelen. De data wordt verzameld en opgeslagen door Google en gepresenteerd in de vorm van tabellen en grafieken. Hierin worden geen persoonlijke informatie opgenomen.

3. Het gebruik van jouw persoonlijke gegevens

We verzamelen enkele persoonlijke gegevens die je ons vrijwillig en doelbewust hebt doorgegeven. De informatie die we bij elkaar sprokkelen als je je registreert op onze website is nodig om je te kunnen aanmelden voor een vrijwilligers project. Sommige categorieën van persoonlijke data zijn aangeduid als “verplicht” in het online aanmeldingsformulier. Als je beslist om deze informatie niet te geven, zal je helaas niet in staat zijn je online kandidaat te stellen voor een project.

Wij gebruiken jouw persoonlijke gegevens om:

 1. jouw deelnemersaanvraag aan een verwilligers project te verwerken.
 2. online functies van de website te vervolledigen en te ondersteunen;
 3. onze website te beheren
 4. jouw browser beter op jouw surfgedrag aan te passen door de website te personaliseren
 5. statistische data op te stellen.
 6. te voldoen aan alle wettelijke voorschriften
 7. gemakkelijk met jouw in contact te komen
 8. jouw onze online nieuwsbrief te bezorgen per email als je ons hiervoor toestemming hebt gegeven ( je kan ons op ieder moment laten weten dat je onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen)
 9. klachten en vragen van of over u met betrekking tot de website te kunnen behandelen.

4. Bekendmaking

We kunnen informatie over jou doorgeven aan onze medewerkers en aan mensen of organisaties voor zover dit noodzakelijk is voor de in dit privacybeleid omschreven doeleinden.

Ter aanvulling, zijn we verplicht je persoonlijke gegevens door te geven:

 1. Indien dit vereist wordt bij wet ( op vraag van een Belgische publieke rechtbank of ander juridisch systeem)
 2. In verband met een gerechtelijke procedure of aanstaande gerechtsgedingen.
 3. Om onze rechten uit te oefenen en te verdedigen
 4. om onze rechten te verdedigen of als de informatie betrekking heeft op feitelijk of mogelijks schadelijk gedrag.

5. International data transfers

De informatie die je ons verschaft, zal opgeslagen, verwerkt en uitgewisseld worden tussen de landen waar SCI en de partner organisaties vrijwilligersprojecten aanbieden. De informatie die je aanbiedt kan ook uitgewisseld worden met andere landen, de Verenigde Staten en Japan inbegrepen, die geen wetten hebben ter bescherming van gegevens gelijkend op deze die in het Economisch Europees Gebied worden gehanteerd. Om te kunnen deelnemen aan een vrijwilligers project dien je akkoord te gaan dat je persoonlijke gegevens uitgewisseld worden zoals hierboven beschreven van

6. beveiliging van jouw persoonlijke gegevens

We doen er alles aan om de integriteit van jouw persoonlijke data te beschermen. Hiervoor is het nodig om enkele technische voorzorgen te nemen om verlies van gegevens, misbruik of het veranderen van jouw persoonlijke gegevens zonder jouw toestemming tegen te gaan. Natuurlijk dien je te weten dat gegevens op het internet sowieso onveilig zijn en dus kunnen we de veiligheid van gegevens die verstuurd worden via het internet niet garanderen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk bewaren van je paswoord en gebruikersnaam. We zullen je daarom nooit naar je paswoord vragen. SCI zal jouw persoonlijke gegevens opslaan voor de periode die nodig is om de jaarlijkse statistieken op te stellen.

7. Aanpassingen van dit beleid

Dit beleid zal af en toe worden aangepast door een nieuwe versie van onze website te lanceren. Je kan best regelmatig onze website checken zodat je op de hoogte blijft van mogelijke veranderingen.

8. Jouw rechten

Je hebt het recht op ieder moment toegang te vragen tot de informatie die we van jouw verzamelde, zonder enige kost, alsook gegevens te wijzigen . Een aanvraag tot een kopie van de informatie dient schriftelijke aangevraagd te worden. Dit schrijven dient ondertekend en gedateerd te worden verstuurd met een bijlage van een identificatie document. We zullen proberen zo snel mogelijk op het verzoek in te gaan.

Je kan de toestemming die je ons eerder gaf om je gegevens te verwerken, ten alle tijden weer intrekken. Indien je gebruik wil maken van dit recht, graag een mailtje naar help@workcamps.info.

9. Hoe kan je ons contacteren?

Elke vraag of opmerking over dit privacy beleid of de manier waarop jouw persoonlijke gegevens worden behandeld,mag je richten per email tot help@workcamps.info">help@workcamps.info of per post naar Service Civil International (SCI), Belgielei 37, 2018 Antwerp BELGIUM

10. Jouw aanvaarding van dit beleid

Je verklaart je impliciet akkoord met het privacy beleid van SCI door onze website te gebruiken. Als je jezelf registreert, geef je ons het akkoord om jouw persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken volgens de hierboven beschreven principes. Dit privacy beleid is gebaseerd op de Belgische wet ter bescherming van de privacy van 8 December 1992. Elke onenigheid over het gebruik van deze website dient gericht te worden tot het Belgisch rechtsysteem, die exclusieve rechtspraak heeft over deze materie.

Dit beleid werd een laatste keer aangepast in februari 2011.