De betaling van je inschrijvingsgeld

Wie in Vlaanderen wil inschrijven voor een werkkamp doet dit bij VIA, de Vlaamse tak van SCI. Je betaalt dus ook aan VIA je inschrijvingsgeld. Het inschrijvingsgeld voor work@world bedraagt € 130 voor projecten in België en € 160 voor projecten in het buitenland.

Stort – meteen na het doorsturen van je inschrijvingsformulier – het inschrijvingsgeld op het rekeningnummer BE97 0012 0850 8549 van VIA, met vermelding van je naam en adres.

Voor bepaalde bestemmingen wordt extra inschrijvingsgeld gevraagd, te betalen bij aankomst op je bestemming. Dit wordt steeds vermeld in de projectbeschrijving. Daar kunnen twee redenen voor zijn:

  • Omwille van de economische situatie in het land zelf is het voor de partnerorganisatie van VIA ter plaatse soms onmogelijk om de kosten van het project (volledig) zelf te dragen.
  • Op sommige projecten wordt er maar een beperkt aantal uren gewerkt en krijgen de vrijwilligers een uitgebreid cultureel of studieprogramma aangeboden.

Waar gaat dat inschrijvingsgeld dan naartoe?

Om te beginnen brengen al de inschrijvingen administratief werk met zich mee, waarmee kosten gepaard gaan. De verzekering van SCI krijgt ook een deel van de koek. Vrijwilligers zoals jij die op work@world vertrekken, mogen ook naar de  de voorbereidingsdag komen die we voor hen organiseren en naar het terugkomweekend. Ook de kost en inwoon bij het project zelf wordt hiervan bekostigd (behalve bij sommige kampen in het Zuiden, maar dan wordt dit vermeld in de kampbeschrijving bij "extra kost").

In het inschrijvingsgeld zit een jaar VIA-lidmaatschap inbegrepen. Als je je in hetzelfde kalenderjaar voor een tweede keer inschrijft voor een work@world-project , mag je € 30 lidgeld aftrekken van het inschrijvingsbedrag. Bij inschrijving in een nieuw kalenderjaar, betaal je het normale inschrijvingsbedrag waardoor je lidmaatschap automatisch wordt vernieuwd.

Lid zijn van VIA heeft nog voordelen:  als lid kan je naar de  Algemene Vergadering komen en kan je ook deelnemen aan exchanges en seminaries voor VIA.