FAQ: Najczęściej zadawane pytania

Service Civil International (SCI) to organizacja pozarządowa, której misją jest budowanie pokoju i porozumienia między ludźmi poprzez międzynarodowy wolontariat. SCI powstało w 1920 roku, w następstwie tragicznych wydarzeń I wojny światowej. Założycielem organizacji był szwajcarski inżynier Pierre Cérésole, który wierzył, że międzynarodowy wolontariat może pomóc odbudować wzajemne zaufanie oraz możliwość pokojowej współpracy narodów, które jeszcze do niedawna ze sobą walczyły.

Wolontariusze, którzy biorą udział w naszych projektach to osoby w różnym wieku i pochodzące z rozmaitych środowisk. Obecnie SCI posiada 45 oddziałów i ponad 100 organizacji partnerskich na całym świecie. Na przestrzeni lat SCI przyczyniło się do rozwijania głównych form wolontariatu.

SCI jest otwarte na wszystkich. Była to jedna z pierwszych organizacji, która dążyła do tego, by w swojej pracy na rzecz pokoju i dialogu międzykulturowego zachować pełną polityczną i religijną niezależność. Co roku dzięki SCI tysiące wolontariuszy bierze udział w międzynarodowych projektach i pracuje na rzecz lokalnych społeczności w różnych częściach świata.

Wolontariusze pochodzący z różnych krajów i środowisk mieszkają i pracują razem. To pozwala im lepiej się poznać, przełamać bariery i uprzedzenia, doświadczyć wzajemnego szacunku i zrozumienia. Dla wielu wolontariat staje się swego rodzaju sposobem na życie - przejawem drzemiących w nas możliwości, drogowskazem do świata pokojowej współpracy i ogromną inspiracją.

SCI organizuje zarówno projekty długo-, średnio-, jak i krótkoterminowe (workcampy), a także międzynarodowe seminaria i szkolenia, zachęca również wolontariuszy do zaangażowania się na szczeblu lokalnym i wsparcia działań krajowego oddziału. Polskim oddziałem SCI jest Stowarzyszenie "Jeden Świat".

Informacje o Stowarzyszeniu "Jeden Świat", a także o workcampach znajdziesz na tej [stronie](http://www.jedenswiat.org.pl/ "Stowarzyszenie "Jeden Świat""). Więcej o SCI możesz przeczytać tutaj.

Back to top

SCI organizuje długo- i krótkoterminowe projekty wolontariackie, a także - dla wolontariuszy zaangażowanych w działania na szczeblu lokalnym - międzynarodowe seminaria i szkolenia.

Krótkoterminowe projekty wolontariackie (workcampy) trwają od 2 do 4 tygodni. W workcampie bierze udział grupa kilku do kilkunastu wolontariuszy pochodzących z różnych krajów (zwykle w projekcie uczestniczy nie więcej niż jedna lub dwie osoby z tego samego kraju). Międzynarodowy zespół wolontariuszy pracuje na rzecz społeczności lokalnej lub organizacji pozarządowej, która gości ich i zapewnia im niezbędne wsparcie.

Wolontariusze pracują około 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Charakter ich pracy zależy od tematyki projektu - może to być praca z dziećmi (nauka angielskiego, gry i zabawy), projekt ekologiczny, prace remontowe lub organizowanie festiwalu promującego pokój, tolerancję lub ekologię. Praca ta odpowiada na ważne potrzeby i wspiera lokalne inicjatywy.

Ważną częścią każdego workcampu jest to, jak grupa organizuje swoje życie towarzyskie. Po dniu pracy i w weekendy wolontariusze mają mnóstwo czasu, by bawić się i zwiedzać, pływać, tańczyć, dyskutować, grać w piłkę, śpiewać, i - co ogromnie istotne - bliżej poznać kulturę miejsca, w którym odbywa się projekt i codzienne życie jego mieszkańców.

Workcamp jest także formą edukacji globalnej. Praca w międzynarodowej grupie, wycieczki, spacery, codzienne rozmowy są wyjątkową okazją, by dowiedzieć się więcej o realiach życia w innych, często bardzo odległych krajach, zyskać nową perspektywę i często również inspirację do zaangażowania na rzecz budowania pokoju i sprawiedliwości społecznej.

Back to top

Na tej stronie znajduje się baza workcampów zawierająca do 1200 projektów organizowanych każdego roku przez oddziały SCI i organizacje partnerskie na całym świecie. Używając wyszukiwarki, możesz znaleźć interesujące Cię workcampy. Modyfikując opcje wyszukiwania, będziesz mógł/mogła wyszukiwać projekty, które odbywają się w odpowiadającym Ci terminie, o konkretnej tematyce czy w regionie świata lub w kraju, do którego chcesz wyjechać. W bazie widoczne są workcampy, na których zostały jeszcze wolne miejsca.

Zarejestruj się na stronie. Po zalogowaniu możesz wybrać od 1 do 6 workcampów (w kolejności zgodnej z Twoimi preferencjami) i następnie przesłać aplikację on-line. Wygenerowane w ten sposób zgłoszenie zostanie przesłane do polskiego oddziału SCI (Stowarzyszenia "Jeden Świat"). Nie zapomnij o wpłaceniu składki członkowskiej, inaczej Twoja aplikacja nie będzie rozpatrywana. Szczegóły w zakładce Płatność

Back to top

Za pośrednictwem tej strony mogą wysyłać swoje zgłoszenia na workcampy osoby mieszkające na terenie krajów, w których znajdują się oddziały SCI. Jednym z 45 oddziałów SCI jest polskie Stowarzyszenie "Jeden Świat".

Jeśli mieszkasz w Polsce (nawet jeśli jesteś obywatelem innego kraju i przebywasz tu tylko tymczasowo), wystarczy, że przed zarejestrowaniem się na stronie workcamps.info wybierzesz ten kraj jako "country of residence" (kraj zamieszkania).

Wolontariusze, którzy mieszkają w kraju, w którym nie ma oddziału SCI, mogą przesyłać zgłoszenia za pośrednictwem organizacji partnerskich. Ich lista znajduje się w zakładce Mój oddział (My branch).

Back to top

Najpierw należy się zarejestrować na tej stronie. Kiedy już utworzysz spersonalizowane konto, możesz zalogować się i wypełnić formularz aplikacyjny, a następnie wysłać go do nas. W ten sposób, Twoje zgłoszenie trafia do polskiego oddziału (Stowarzyszenie Jeden Świat). Aplikacje są rozpatrywane wyłącznie po opłaceniu składki członkowskiej (180zł). Składkę można uregulować w wygodny, szybki i bezpłatny sposób poprzez bankowość elektroniczną na naszej stronie www.jedenswiat.org.pl (belka na samym dole) lub tradycyjnym przelewem (wtedy prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres outgoing@jedenswiat.org.pl). Więcej w zakładce Płatność.

Back to top

Workcamp rodzi się ze współpracy lokalnej organizacji lub instytucji oraz oddziału Service Civil International (SCI) lub organizacji partnerskiej SCI w tym samym kraju. Taką lokalną organizacją może być na przykład szkoła, która pragnie zorganizować wakacyjne zajęcia dla swoich uczniów, stowarzyszenie, które pomaga osobom uzależnionym wyjść z nałogu, ośrodek dla uchodźców, muzeum prowadzące prace archeologiczne czy fundacja, która organizuje festiwal muzyczny... Twoja praca wolontariacka pomoże wybranej organizacji lub instytucji lokalnej osiągnąć konkretny cel związany z jej działalnością.

Jeśli przesyłasz nam swoje zgłoszenie i zostajesz zaproszony/a do udziału w projekcie, oczekujemy, że zrealizujesz swoje zobowiązanie. Pamiętaj, że organizatorzy przyjmują na workcamp dokładnie tylu wolontariuszy, ilu potrzebują i od Twojego udziału zależy powodzenie projektu. Jeśli potwierdziłeś/aś swój udział w workcampie i masz wątpliwości czy będziesz w stanie w nim uczestniczyć, pamiętaj, by nie czekać z rezygnacją do ostatniej chwili. Jeżeli poinformujesz nas odpowiednio wcześniej, organizatorzy będą mogli przyjąć innego wolontariusza na Twoje miejsce.

Back to top

Workcampy to z założenia projekty międzynarodowe, a może się zdarzyć tak, że Twój pierwszy wybór to workcamp, na który wcześniej zostali przyjęci inni wolontariusze z Polski. Zwykle w jednym projekcie biorą udział maksymalnie dwie osoby z tego samego kraju. Rozpatrując Twoje zgłoszenie, organizatorzy będą również brali pod uwagę Twój wiek czy płeć. Będą się starać by grupa była zróżnicowana i mogła stworzyć zgrany zespół. Ponieważ decyzja organizatorów zależy od wielu czynników, składając aplikację, warto wybrać kilka workcampów. W aplikacji możesz uwzględnić aż sześć projektów, w kolejności zgodnej z Twoimi preferencjami. W takim samym porządku będziemy przesyłać Twoje zgłoszenie do zagranicznych organizacji partnerskich i oddziałów SCI. Oczywiście im wcześniej wyślesz zgłoszenie, tym większe są Twoje szanse, że zostaniesz przyjęty/a na wybrany workcamp.

Back to top

Aby wyjechać na workcamp należy być członkiem oddziału SCI w kraju zamieszkania, czyli w przypadku Polski - Stowarzyszenia "Jeden Świat" oraz uiścić opłatę za workcamp.

Wysokość składki członka wspierającego wynosi 180 zł, a opłaty za workcamp 200 zł. Razem to 380 zł.

Na workcampie masz zagwarantowane zakwaterowanie i wyżywienie. Czasami również różnego rodzaju warsztaty, wycieczki, wyjścia do muzeum czy nawet na koncert. Co pozostaje w Twojej gestii to kwestia dojazdu na workcamp (sam wybierasz i organizujesz sobie podróż). Warto również mieć trochę pieniędzy przy sobie jako rezerwa czy kieszonkowe na własne wydatki.

Przed złożeniem aplikacji warto zapoznać się z kosztami transportu. Oczywiście koszty podróży będą zwykle wyższe w przypadku wyjazdu do odległych krajów w Azji czy Afryce, a znacznie niższe, jeśli weźmiesz udział w workcampie w sąsiednim kraju, np. w Czechach czy w Niemczech.

Jeśli wolontariusz aplikuje na projekt w kraju, w którym potrzebuje wizy, to również te koszty pokrywa we własnym zakresie.

Jeśli w jednym roku chcesz wziać udział w drugim workcampie, wystarczy, że uiścisz kolejną opłatę za workcamp (200zł). Składka członkowska pozostaje ważna przez cały rok.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce Płatność

Back to top

W przypadku znaczącej większości workcampów, tak. Składka członkowska (180 zł) i opłata za workcamp (200 zł) są takie same, niezależnie od kraju, w którym odbywa się projekt i jak długo trwa. W opisach niektórych workcampów w wyszukiwarce podana jest informacja o dodatkowej opłacie za workcamp. Najczęściej dotyczy to projektów pozaeuropejskich w ramach programu North-South, a w Europie workcampów w Islandii. Ta dodatkowa opłata płatna jest już na miejscu projektu, po przyjeździe. Jeśli w opisie projektu nie pojawia się informacja o dodatkowych kosztach, to oznacza, że nikt o dodatkową opłatę nie będzie Cię prosił.

Back to top

W czasie workcampu wszyscy uczestnicy mają zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie. Wolontariusze mieszkają razem.

Podstawowa informacja o rodzaju zakwaterowania zawsze znajduje się w opisie workcampu, na podstawie którego składasz aplikację. Wolontariusze w trakcie workcampu mogą spać w dwu- i trzyosobowych pokojach w akademiku, pod namiotami, na materacach w szkolnej klasie, w schronisku młodzieżowym czy w domku letniskowym... Zawsze mają zapewniony dostęp do zaplecza sanitarnego i kuchennego.Zazwyczaj grupa dzieli się gotowaniem i sprzątaniem na zasadzie dyżurów.

SCI zwraca uwagę na to, aby workcampy były zorganizowane w sposób możliwie najbardziej przyjazny dla środowiska. Często więc wolontariusze otrzymają lokalne produkty, a część posiłków jest wegetariańska.

Jeśli masz specjalne potrzeby żywieniowe, koniecznie napisz o tym w aplikacji, a organizatorzy postarają się je uwzględnić.

Back to top

Ideą workcamp jest WSPÓLNA praca, nauka oraz spędzanie wolnego czasu. Wolontariusze organizują sobie czas wolny samodzielnie jako grupa. Liderzy (koordynatorzy) mogą sugerować możliwości rozrywki w regionie. Jednakże nie ma możliwości zniknięcia z projektu na kilka dni, ponieważ chcesz podróżować po okolicy lub odwiedzić koleżankę.

Back to top

Językiem większości workcampów jest angielski i jeśli nie jest to zaznaczone w opisie projektu wystarczy Ci znajomość właśnie tego języka. Jednakże są również (nieliczne!) projekty niemiecko-, francusko-, hiszpańsko-, włosko- lub rosyjskojęzyczne. Nie bój się jeśli jedziesz do na przykład Chorwacji na workcamp z dziećmi i nie znasz chorwackiego. Tak naprawdę uśmiech, język gestów czy ciała jest najłatwiejszym sposobem porozumienia się z wszystkimi dzieciakami świata!

Back to top

Wolontariusze sami organizują i opłacają przejazd na i z projektu. Są różne sposoby na spędzenie wakacji. Są także różne sposoby podróżowania: piechotą, rowerem, stopem, autobusem, taksówką, pociągiem, samolotem. Podróżowanie samolotem jest szybkie, łatwe i w dzisiejszych czasach już nie takie drogie. Niestety latające maszyny zużywają mnóstwo energii. Spaliny są jedną z głównych przyczyn globalnych zmian klimatu, a ruch powietrzny zatruwa bardziej niż jakikolwiek inny środek transportu. Zanim więc zarezerwujesz swój bilet lotniczy, sprawdź - może warto podróżować inaczej.

Back to top

Najpóźniej na miesiąc przed workcampem otrzymasz "Infosheet" - kilkustronicowy dokument zawierający dokładne informacje na temat workcampu, w tym również szczegółowe wskazówki dojazdu. Znajdziesz tam też numery telefoniczne i adresy e-mail koordynatorów workcampu i innych osób, z którymi możesz skontaktować się, planując podróż. Swoją podróż zaplanuj w ten sposób, aby dotrzeć na miejsce workcampu w dzień rozpoczęcia projektu.

Back to top

Po zaakceptowaniu na workcamp, najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem projektu, każdy wolontariusz otrzymuje infosheet – dokument zawierający szczegółowe informacje na temat workcampu, wskazówki, jak dotrzeć na miejsce, jak przygotować się do warunków pogodowych, opis specyfiki pracy i tego, co należy ze sobą zabrać.

Narzędzia i materiały do pracy zapewniają organizatorzy.

Back to top

Wolontariusze pracują ok. 6 godz. dziennie przez 5 dni w tygodniu. Charakter ich pracy zależy od tematyki projektu - może to być praca z dziećmi (nauka angielskiego, gry i zabawy), z osobami starszymi, z uchodźcami, może to być projekt ekologiczny (sadzenie drzew czy budowanie ścieżki rowerowej), prace remontowe czy organizowanie festiwalu promującego pokój, tolerancję lub ekologię. Praca ta odpowiada na ważne potrzeby i wspiera lokalne inicjatywy.

Back to top

Nie! Ważną częścią każdego workcampu jest to, jak grupa organizuje swoje życie towarzyskie. Po dniu pracy i w weekendy będzie mnóstwo czasu, by bawić się i zwiedzać, pływać, tańczyć, dyskutować, grać w piłkę, śpiewać, nauczyć się miejscowych powiedzonek i.... O wielu z tych aktywności decyduje grupa, i Ty również będziesz miał/a coś do powiedzenia w tej sprawie. Poczytaj wspomnienia wolontariuszy na www.workcampy.blogspot.com

Back to top

W przypadku projektów krótkoterminowych (workcampów), nie musisz mieć specjalistycznych umiejętności ani kwalifikacji. Organizatorzy oczekują od Ciebie przede wszystkim gotowości do zgodnego współistnienia i umiejętności współpracy w międzynarodowym zespole wolontariuszy, entuzjazmu, motywacji i otwartości na nowe doświadczenia.

Back to top

Około 2/3 wolontariuszy to ludzie młodzi, w wieku 19-26 lat. Niemniej na większości workcampów nie ma górnej granicy wieku, natomiast dolna to 18 lat.

W projektach biorą też udział wolontariusze czterdziesto- czy sześćdziesięcioletni, a czasem uczestnicy z dziećmi.

W wyszukiwarce można znaleźć również projekty "mixed age", na których z założenia połowa wolontariuszy ma powyżej 30 lat i tak zwane "family camps", workcampy specjalnie dostosowane do potrzeb wolontariuszy, którzy biorą udział w projekcie razem ze swoimi dziećmi.

Back to top

W workcampie może wziąć udział każdy, kto skończył 18 lat (nie ma żadnej górnej granicy wieku) oraz zna w stopniu komunikatywnym język angielski. Nie potrzeba żadnych specjalnych umiejętności czy kwalifikacji. Najważniejsza jest chęć pracy na rzecz społeczności lokalnej i otwartość na wielokulturową grupę wolontariuszy. W workcampie może wziąć udział również osoba dorosła z (niepełnoletnim) dzieckiem lub dwie zaprzyjaźnione osoby dorosłe (należy zaznaczyć to w rubryce „special wishes”). Zainteresowanych projektami organizowanymi na innych kontynentach (Afryka, Ameryka Północna i Południowa, Azja i Australia) zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. O wyjazd w te części świata mogą się ubiegać osoby mające ukończone 20 lat i wcześniejsze doświadczenie w wolontariacie zagranicznym.

Back to top

Aby wziąć udział w workcampie w niektórych krajach, będziesz potrzebował/a wizy. Organizacja goszcząca prześle Ci zaproszenie, na podstawie którego będziesz mogła ubiegać się o wizę w ambasadzie kraju, w którym odbędzie się workcamp. Pamiętaj, że wolontariusz/ka sam składa wniosek o wizę oraz dopełnia niezbędnych formalności. Taka procedura może zająć kilka tygodni, więc aplikując na workcamp, upewnij się, że zdążysz ze wszystkim przed jego rozpoczęciem oraz sprawdź ważność swojego paszportu! (czasem musi być ważny jeszcze minimum 3 miesiące w czasie przyjazdu do danego kraju)

Back to top

Ideą workcampu jest WSPÓLNA praca, nauka oraz spędzanie wolnego czasu. Wolontariusze organizują sobie czas wolny samodzielnie jako grupa. Liderzy mogą sugerować możliwości rozrywki w regionie. Jednakże nie ma możliwości zniknięcia z projektu na kilka dni, ponieważ chcesz podróżować po okolicy lub odwiedzić koleżankę.

Back to top

Składka członkowska nie jest opłatą za workcamp. Zostajesz członkiem Stowarzyszenia i dlatego masz możliwość wyjechać na workcamp. Składka członkowska jest ważna przez 12 miesięcy od momentu wpłaty i w tym czasie masz też możliwość wyjazdu na projekt.

Twoje wsparcie finansowe pozwala nam organizować workcampy w Polsce, a także utrzymać biuro, między innymi przesyłać Twoją aplikację za granicę, korzystać z ksero, telefonu, komputera. Twoja opłata za workcamp wspiera międzynarodową sieć SCI, a także umożliwia funkcjonowanie tej strony i systemu rekrutacji online. Jej część przeznaczona jest także na pokrycie kosztów Twojego ubezpieczenia.

Back to top

Tak. Można jednocześnie aplikować maksymalnie na dwa workcampy, pod warunkiem, że ich daty nie pokrywają się. Za każdy kolejny workcamp proszony jesteś o wpłacenie opłaty za workcamp w wysokości 200 zł. Na każdy z workcampów musisz wypełnić oddzielną aplikację!

Back to top

W zdecydowanej większości przypadków wolontariusze dostają się na jeden z pierwszych 6 workcampów jakie wybrali na aplikacji. Możesz aplikować do skutku, nadsyłając kolejne aplikacje w ramach tych samych opłat.

Back to top

You will find yourself living and working together with people of different ages, values and attitudes, skills and experience, background and cultures. Sensitivity to the others in the group is very important and you should be willing to be open towards these experiences. Most projects have project leaders who help to coordinate group activities. Other projects prefer volunteers to make decisions and resolve any problems that might arise collectively. The success of each project depends largely on the active participation and equal involvement of all the volunteers and everyone´s willingness to get involved in group life.

Back to top

You will not know who the other volunteers are until you arrive at the project. Every project will have a mixed group of volunteers from different countries, so for example if a project has 10 volunteers, the other volunteers could be from France, Finland, Ukraine, Turkey, Latvia, Spain, Switzerland, Romania, Japan and you!

Back to top

Nie jest to zalecane. Pierwsze dni workcampu są poświęcone na integrację grupy, lepsze poznanie siebie, wytłumaczenie zasad projektu i sprawy organizacyjne. Dlatego opuszczając tą część możesz czuć się zagubiony lub odizolowany od grupy. Podobnie nie polecamy wcześniejszego wyjazdu z projektu - psuje to atmosferę w grupie, a czasem utrudnia wykonanie powierzonych wolontariuszom zadań.

Back to top

Yes. SCI branches are member organisations, which rely very much on the involvement of volunteers and their membership base. Your branch will be able to inform you about events where you will get the chance to meet other volunteers and hear their stories and to get involved with SCI working groups such as the Africa Working Group, the Asia International Working Group, SAVA (the Balkan region), MIDI (the Mediterranean region and Middle East) and Abya Yala (Latin American group). We also have action groups on Peace education, Climate change or Youth with fewer opportunities. Whatever your interest is, in SCI there will always be a place for you to get involved!

Back to top

Tak, w przypadku niektórych projektów jest to możliwe. Najlepiej jednak przed złożeniem aplikacji skontaktuj się z nami. Wtedy pomożemy Ci znaleźć workcamp, w którym może wziąć udział rodzic wraz z dzieckiem.

Oczywiście w aplikacji (najlepiej w rubryce "Special wishes") należy zaznaczyć, że chcesz wziąć udział w workcampie razem z dzieckiem.

Każdego roku w wyszukiwarce workcampów, pojawia się też kilka lub kilkanaście projektów "family camps", które zorganizowane są specjalnie z myślą o rodzicach z dziećmi.

W przypadku dzieci biorących udział w workcampie razem z rodzicami, SCI nie pobiera żadnych opłat. Rodzic płaci składkę członkowską i opłatę za workcamp tylko za siebie. Pamiętaj jednak, że dziecko nie jest objęte ubezpieczeniem SCI. Zapewnienie alternatywnego ubezpieczenia leży w gestii rodzica.

Back to top

No, it does not. You will need to tell us about the nature of your disability when applying for a project. We will make every effort to accommodate you on the project of your choice, however, certain projects may not be accessible for certain disabilities. Conditions vary from project to project and so you will need to be flexible and open to the projects which may be offered to you. Use the additional space on the application form to describe any particular requirements you may have.

Back to top

Tak, jest to możliwe. W aplikacji w rubryce "Special wishes" oboje wpisujecie wtedy "I want to be accepted with ..." i tu imię i nazwisko drugiej osoby. Jednakże warto pamiętać że w jednym workcampie (z niewieloma wyjątkami workcampów bilateralnych lub trójstronnych np. polsko-niemieckich) mogą uczestniczyć maksymalnie dwie osoby z jednego kraju. Dlatego składając aplikację z drugą osobą Wasza aplikacja nie będzie rozważana na workcampach, gdzie jest już zaakceptowana jedna osoba z Polski.

Back to top

Składka członkowska nie jest opłatą za workcamp. Daje jedynie prawo do takiego wyjazdu - można wyjechać w wakacje, można wybrać projekt zimowy czy wiosenny, czy też zgłosić się na ogłoszone seminarium/szkolenie. Jeśli z jakichś przyczyn nie będziesz mógł uczestniczyć w workcampie, nie ma możliwości zwrotu wpłaconej składki, ale pozostaje ona ważna przez 365 dni. Natomiast zwrot opłaty za workcamp następuje wyłącznie gdy przyczyna leży po stronie organizatora, inne przypadki rozpatrywane są w sposób indywidualny.

Back to top

SCI zapewnia ubezpieczenie na czas trwania workcampu. Ubezpieczenie dotyczy nieszczęśliwych wypadków i pokrywa koszty leczenia. Co ważne, ubezpieczenie pomyślane jest jako ubezpieczenie dodatkowe, uzupełniające inne polisy. Wyjeżdżając do krajów Unii Europejskiej należy mieć ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, jako potwierdzenie podstawowego ubezpieczenia, jakie posiadasz z tytułu bycia uczniem, studentem, pracownikiem czy osobą zarejestrowaną jako bezrobotny. Ubezpieczenie SCI nie dotyczy osób wyjeżdżających poza Europę.

Back to top

Yes. SCI's Long Term Volunteering (LTV) programme provides volunteers with the opportunity to stay abroad from 1 to 12 months. Long term volunteering exchanges are considered as an essential activity in SCI which is complimentary to short term voluntary projects or ¨workcamps¨. Long Term Volunteers can choose from a variety of projects and activities, from working with disabled people, disadvantaged youth or ethnic minorities, to working in an office or running daily activities in an eco-village. All Long Term Volunteers that work in SCI are provided with food and accommodation, some pocket money and basic SCI health insurance. Travel costs to the project are generally covered by the volunteer him/herself. Long Term Volunteer Projects are open to all people without any distinction of sex, race, religion or ideology. There is no upper age limit, but volunteers need to be at least 18 years or 20 when going to the Global South. You can find LTV projects in the Long Term Data Base.

Back to top

Tak, jest to możliwe jeśli masz doświadczenie w pracy wolontariackiej. Często w takich przypadkach jest wymagane wypełnienie dodatkowego formularza aplikacyjnego. Należy też mieć ukończone 20 lat. Workcampy, w przypadku których wolontariusz/ka musi spełniać dodatkowe wymagania, oznaczone są w wyszukiwarce jako "North-South programme". Wolontariusze wyjeżdżający do Afryki Zachodniej muszą znać j. francuski, a do Ameryki Łacińskiej - język hiszpański lub portugalski.

Zainteresowanych projektami organizowanymi na innych kontynentach zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Jeśli nie masz ukończonych 20 lat lub wyjeżdżasz na workcamp po raz pierwszy, możesz wyjechać na projekty do niektórych krajów pozaeuropejskich, np. Japonii, Hong Kongu, Australii, Stanów Zjednoczonych, Turcji, Rosji, Armenii, Tunezji.

Back to top