Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zobowiązujemy się chronić prywatność osób odwiedzających naszą stronę internetową oraz wolontariuszy, którzy uczestniczą w naszych projektach.

Niniejsza polityka określa, w jaki sposób będziemy traktować Twoje dane osobowe. Termin Dane Osobowe odnosi się do wszelkich informacji, które umożliwiają lub ułatwiają identyfikację osoby.

1. Gromadzenie danych

Możemy gromadzić, przechowywać i przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. Informacje dotyczące Twojego komputera. Kiedy odwiedzasz nasz serwis internetowy, automatycznie zbieramy informacje na temat konfiguracji Twojego komputera, takie jak typ przeglądarki, system operacyjny, adres IP lub nazwa domeny Twojego dostawcy Internetu, a także informacje dotyczące odwiedzin na naszej stronie i korzystania z niej (długość odwiedzin, liczba wyświetleń strony);
 2. Dane osobowe, które przekazujesz nam dobrowolnie, składając wniosek o uczestnictwo w jednym lub kilku wolontariackich projektach SCI;
 3. Informacje, które od Ciebie otrzymujemy, gdy wyrażasz chęć otrzymywania od nas powiadomień lub newsletterów drogą elektroniczną.

2. Cookies (zwane także ciasteczkami)

Nasz serwis internetowy korzysta z tzw. sesyjnych cookie w celu gromadzenia informacji na temat wyborów podejmowanych przez odwiedzających lub wprowadzanych przez nich danych. Sesyjne cookie to krótki ciąg znaków, który stanowi klucz do rzeczywistych informacji przechowywanych na naszym serwerze. Pliki cookie wygasają po wylogowaniu lub po okresie braku aktywności i ulegają skasowaniu po zamknięciu przeglądarki. Jeżeli wyłączysz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce, nie będziesz mógł używać naszego serwisu, ponieważ prezentowane informacje zależą od wybranego kraju zamieszkania i języka, a wybór ten jest zapamiętywany w plikach cookie. Wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do generowania danych statystycznych na temat sposobu korzystania z naszego serwisu internetowego przez odwiedzających. Dane są gromadzone i przechowywane przez Google i prezentowane w formie raportu składającego się z tabel i zestawień. Dane nie zawierają żadnych danych osobowych.

3. Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe zachowujemy, kiedy przekazujesz nam je dobrowolnie i w konkretnym celu. Informacje, które gromadzimy, gdy rejestrujesz się na naszej stronie, są niezbędne do złożenia wniosku o uczestnictwo w projekcie wolontariackim. Pewne dane osobowe mogą być oznaczone w formularzach internetowych jako pola obowiązkowe. Jeżeli zdecydujesz się nie podawać tak oznaczonych danych, nie będziesz mógł złożyć wniosku on-line.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 1. W celu przetwarzania Twojego wniosku o uczestnictwo w jednym z naszych projektów wolontariackich;
 2. Do uzupełniania i wspierania funkcji on-line naszej strony internetowej;
 3. Podczas administrowania stroną internetową;
 4. W celu personalizacji strony z zamiarem dostosowania jej do potrzeb odbiorcy;
 5. W celu gromadzenia danych statystycznych;
 6. Dla celów spełnienia wymagań prawnych;
 7. Aby nawiązać z Tobą kontakt;
 8. W celu wysłania Tobie naszego newslettera pocztą elektroniczną lub przy użyciu podobnej technologii, jeżeli wcześniej wyraziłeś na to zgodę (w dowolnym momencie możesz poinformować nas, że rezygnujesz z otrzymywania tego typu korespondencji);
 9. W związku z zapytaniami lub skargami kierowanymi do nas przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie, a mającymi związek ze stroną internetową.

4. Ujawnianie informacji

Możemy ujawniać dotyczące Ciebie informacje naszym pracownikom oraz ludziom lub organizacjom działającym w naszym imieniu, o ile i w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w rozumieniu niniejszej polityki prywatności.

Dodatkowo możemy zostać zobowiązani do ujawnienia Twoich danych osobowych:

 1. W zakresie, w jakim wymaga tego prawo (na wniosek belgijskich organów władzy publicznej lub z nakazu belgijskiego sądu lub innego organu wymiaru sprawiedliwości);
 2. W związku z jakimkolwiek postępowaniem sądowym, które jest w toku lub może zostać wszczęte w przyszłości;
 3. W celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw ustawowych;
 4. W celu ochrony naszych praw lub w przypadku jeśli dane te mają związek z rzeczywistym lub zagrażającym nam działaniem na naszą szkodę.

5. Międzynarodowy transfer danych

Dostarczone przez Ciebie informacje będą przechowywane, przetwarzane i przekazywane sobie przez państwa, w których SCI i jej organizacje partnerskie oferują projekty wolontariackie.

Dostarczone przez Ciebie informacje mogą być przesyłane do innych państw, w tym do Stanów Zjednoczonych i Japonii, w których regulacje prawne co do ochrony danych są inne niż regulacje obowiązujące w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeśli jednak jesteś obywatelem Europy, Twoje dane są nadal chronione na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 2018 roku.

Aby móc uczestniczyć w projekcie wolontariackim, musisz wyrazić zgodę na tego typu transfer danych osobowych.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

Naszym zamiarem jest chronić integralność Twoich danych osobowych. W tym celu podejmiemy odpowiednie środki w aspekcie technicznym i organizacyjnym, aby zapobiec utracie, nadużyciu, zmianie, nieuprawnionemu użyciu, udostępnieniu lub ujawnieniu informacji osobistych otrzymanych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Powszechnie wiadomo, że transmisja danych przez Internet jest z zasady niepewna, nie możemy więc zagwarantować bezpieczeństwa danych wysyłanych za pośrednictwem Internetu.

Jesteś zobowiązany do zachowania poufności swojego hasła i szczegółów użytkownika. Nie będziemy Cię pytać o hasło.

SCI będzie przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne dla wygenerowania rocznych danych statystycznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa swoich danych, zapoznaj się z SCI Data Audit and Compliance Plan.

7. Zmiany polityki prywatności

Mamy prawo uaktualniać niniejszą politykę prywatności. Jej nowa wersja będzie zamieszczana na naszej stronie internetowej. Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać stronę w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami i upewnienia się, czy jesteś w stanie zaakceptować wprowadzone zmiany.

8. Twoje prawa

Masz prawo do bezpłatnego dostępu do informacji o Tobie, które posiadamy, oraz do poprawienia błędnych informacji. Wnioski o kopie informacji, które przechowujemy, muszą być sporządzone na piśmie, podpisane, opatrzone datą i opatrzone kopią dokumentu tożsamości. Wnioski będą przetwarzane przez SCI w ciągu 30 dni.

Masz również prawo do bycia zapomnianym, gdzie będziemy anonimizować twoje dane po 3 latach, aby twoje dane osobowe nie były już przechowywane poza statystykami.

Użytkownik może wycofać wszelkie uprzednio udzielone przez nas zgody lub wnieść sprzeciw w przetwarzaniu swoich danych osobowych w dowolnym momencie z uzasadnionych przyczyn. Postaramy się spełnić Twoją prośbę tak szybko, jak to możliwe i w ciągu 30 dni.

Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami pod adresem help@workcamps.info

9. Jak się z nami skontaktować.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące tej polityki prywatności lub naszego traktowania Twoich danych osobowych lub chcesz, abyśmy aktualizowali informacje o Tobie lub Twoich preferencjach, napisz do nas przez e-mail na adres help@workcamps.info lub Wyślij do:

Service Civil International (SCI), Belgiëlei 37 B-2018 Antwerpia BELGIA

10. Wyrażenie zgody na politykę prywatności

Korzystając z tej strony w sposób dorozumiany wyrażasz zgodę na politykę prywatności SCI. Jeżeli dokonasz rejestracji, wyrażasz wyraźną zgodę na gromadzenie przez nas i przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z warunkami i na zasadach przewidzianych w niniejszej polityce prywatności.

Korzystanie z niniejszej strony internetowej podlega prawu belgijskiemu. Niniejsza polityka podlega ustawie z dnia 8 grudnia 1992 o Ochronnie prywatności w związku z przetwarzaniem danych osobowych ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 11 grudnia 1998 wdrażającą Dyrektywę 95/46/EC oraz ogólną polityką ochrony danych 2018.

Wszelkie spory związane lub wynikające z korzystania z niniejszej strony internetowej podlegają tylko i wyłącznie jurysdykcji sądów belgijskich.

Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki Prywatności: 25 maja 2018 r.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką ochrony danych.