Warunki wyjazdu na workcamp

Aby wyjechać na workcamp należy mieć ukończone 18 lat, opłacić składkę członkowską (w wysokości 180 zł) oraz opłatę uczestnictwa w workcampie (w wysokości 200 zł). Aplikacje są rozpatrywane wyłącznie po opłaceniu składki członkowskiej (180zł). Składkę można uregulować w wygodny, szybki i bezpłatny sposób poprzez bankowość elektroniczną na naszej stronie www.jedenswiat.org.pl (belka na samym dole) lub tradycyjnym przelewem (wtedy prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres outgoing@jedenswiat.org.pl).

Stowarzyszenie “Jeden Świat” ul. Sienkiewicza 7, 60-818 Poznań

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Poznaniu 93 12401747 11110000 1848 8294

 

Dopiero po otrzymaniu akceptacji na workcamp, należy w taki sam sposób uregulować opłatę za workcamp (200zł). Wtedy zmienimy Twój status na "Place confirmed by volunteer' i będzie to dla nas potwierdzenie Twojego udziału.  Wyjątkowo, niektóre organizacje pobierają dodatkową opłatę od wolontariuszy już po ich przyjeździe na workcamp (tzw. extra fee). Wówczas jest to zawsze wyraźnie zaznaczone w opisie projektu (dot. najczęściej projektów poza Europą oraz na Islandii). 

Składka członkowska nie jest opłatą za workcamp! Daje jedynie prawo do takiego wyjazdu - można wyjechać w wakacje, można wybrać projekt zimowy czy wiosenny, lub też zgłosić się na ogłoszone seminarium/szkolenie. Jeśli z jakichś przyczyn nie będziesz mógł uczestniczyć w workcampie, nie ma możliwości zwrotu wpłaconej składki, ale pozostaje ona ważna przez 365 dni. Zwrot opłaty za workcamp następuje wyłącznie gdy przyczyna leży po stronie organizatora, inne przypadki rozpatrywane są w sposób indywidualny.

Wolontariusze, którzy chcą uczestniczyć w więcej niż jednym workcampie mogą złożyć kolejne aplikacje pod warunkiem zostania zaakceptowanym na  pierwszy projekt i ponownego uiszczenia opłaty za workcamp (nie ma potrzeby opłacać drugi raz składki członkowskiej). 

WAŻNE: Stowarzyszenie, które jest organizacją pozarządową typu non-profit, skupiającą wolontariuszy i ułatwiającą im realizację projektów wolontariackich za granicą, nie będąc organizatorem zagranicznych projektów (workcampów) nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej związanej z kosztami podróży w przypadku odwołania, zmiany terminów lub innych zmian organizacyjnych. Tzw. opłata za workcamp w 30% przeznaczana jest do Międzynarodowego Sekretariatu SCI m.in. na ubezpieczenie workcampów, online placement system, fundusz solidarnościowy z biedniejszymi oddziałami SCI. Reszta opłaty przeznaczana jest na organizacje projektów wolontariackich w Polsce jako statutowego celu Stowarzyszenia.

W czasie workcampu wolontariusz ma zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie (forma zależy od danego workcampu). Wolontariusz ma zapewnione ubezpieczenie na czas trwania workcampu, po dotarciu na miejsce projektu (nie obejmuje podróży!). Ubezpieczenie dotyczy nieszczęśliwych wypadków i pokrywa koszty leczenia – pomyślane jest jako ubezpieczenie dodatkowe, uzupełniające inne polisy. Nie obejmuje kosztów leczenia chorób czy wypadków wynikających z istniejących przed rozpoczęciem ubezpieczenia stanów fizycznych czy psychicznych (np. epilepsja, niepełnosprawność ruchowa, chroniczne choroby). Wolontariusz ma obowiązek zabrania ze sobą na workcamp dowodu ubezpieczenia w Polsce. (np.wyjeżdżając za granicę do krajów Unii Europejskiej miej ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego – to może ułatwić Ci życie, gdy nagle będzie konieczność skorzystania z porady lekarskiej. Odbierzesz ja w swoim oddziale NFZ).

Uwaga!Osoby wyjeżdżające na projekty North-South ubezpieczają się we własnym zakresie.

Wolontariusz sam organizuje i pokrywa koszty podróży na workcamp.

W przypadku podania fałszywych danych i informacji Stowarzyszenie “Jeden Świat” ma prawo nie wysyłać aplikacji i pozbawić taką osobę członkostwa.

Wysłanie aplikacji na workcamp oznacza, że wolontariusz/ka zapoznał/a się z w/w warunkami wyjazdu na workcamp i wyraża na nie zgodę.