FAQs: Frequently Asked Questions

Service Civil International (SCI) je mednarodna, mirovniška, prostovoljska organizacija, ki zastopa vrednote kot so: prostovoljstvo, nenasilje, človekove pravice, solidarnost, spoštovanje naravnega okolja, vključevanje in sprejemanje ter sodelovanje in spodbujanje k pravičnejši družbi in h kvalitetnejšemu sobivanju različnosti. V luči teh vrednot izvaja tudi svoje primarne aktivnosti – mednarodne kratkoročne delovne prostovoljske tabore. Ti so odprti prostor za pisano, medkulturno življenje, razumevanje in delo prostovoljcev iz različnih držav, hkrati pa priložnost za odpravljanje predsodkov in mednarodno povezovanje. Ker so vpeti v širše okolje, širijo svoje vrednote in filozofijo strpnega in solidarnega bivanja na lokalni in globalni ravni. Njihov začetek sega v leta po prvi svetovni vojni, ko jim je temeljni kamen postavil idejni oče Pierre Cérésole. V duhu svoje mirovniške drže je povezal ljudi nasprotujočih si strani Francije in Nemčije ter jih združil v prostovoljskem delu pri obnovi v vojni porušene vasice.

Back to top

Sprva so mednarodne skupine prostovoljcev delovale dolgoročno na območjih, ki so jih prizadele vojne in naravne katastrofe. V šestdesetih letih se je izoblikovala oblika mednarodnih kratkoročnih prostovoljskih taborov, kot jih poznamo danes. Poleg mednarodnih prostovoljskih delovnih taborov se pod okriljem SCI vsako leto odvije več mladinskih izmenjav, projektov z državami globalnega juga, družbeno-kulturnih dogodkov, delavnic in izobraževanj.

Back to top

Na tej strani najdete vse do 12000 različnih kratkoročnih prostovoljskih taborov, ki jih ponujajo SCI organizacija in njene partnerske organizacije. Najprej se registrirate in iščete med ponujenimi tabori, dokler ne najdete po vaših merah ukrojenega in se nanj prijavite. Po oddani elektronski prijavi vas bo ekipa Voluntariata po elektronski pošti sproti obveščala o nadaljnjem poteku prijave, vas pripravila in vam pomagala do vašega odhoda. Ker se zna zgoditi, da bo vaš prvi tabor že imel zapolnjena mesta, vam priporočamo, da si izberete vsaj tri tabore. Na enega izmed njih boste zagotovo sprejeti.

Back to top

Vsi, ki živite v Sloveniji, tudi če le začasno, se lahko preko te spletne strani prijavite na mednarodni prostovoljski tabor.

Back to top

Najprej si morate ustvariti svoj profil na tej spletni strani. Ko zaključite postopek registracije, se lahko prijavite in izpolnite prijavnico, ki jo oddate elektronsko svoji SCI organizaciji. Po poslani prijavi boste plačali prijavnino, nato pa bomo prijavnico posredovali vaši gostiteljski organizaciji.

Back to top

S prijavo postanete kratkoročni prostovoljec na SCI mednarodnem prostovoljskem taboru. Preko te oblike prostovoljstva prispevate svoj delež k oblikovanju družbe miru, pravičnosti in medsebojne solidarnosti.

Back to top

Želimo, da so tabori čim bolj raznoliki, zato so odprti za ljudi različne starosti, spola in nacionalnosti. V primeru, da se je pred vami že prijavil na tabor nekdo iz iste države, obstaja možnost, da vas gostiteljska organizacija ne bo sprejela na tabor. Zato vam predlagamo, da si poleg prve želje, izberete še dve drugi možnosti. Na enega izmed treh taborov boste skoraj zagotovo sprejeti.

Back to top

Za tabore morate plačati prijavnino, katere znesek je odvisen od tega, kam se odpravljate. Znesek se giblje med 45€ za tabore v Sloveniji, 90 € za tabore znotraj Evrope ter 115€ za Sever-Jug izmenjave in dolgoročne prostovoljske tabore. Če se prijavite na več taborov, za vsak naslednji tabor v sezoni plačate 80% prijavnine za prvi tabor; to pomeni 72 € za tabore v Evropi in 92 € za tabore programa Sever-Jug. Za otroke do 14. leta v spremstvu staršev velja polovični znesek prijavnine.

Sami si morate kriti tudi potne stroške ter stroške vize in cepljenja, če le-te potrebujete. Na taboru imate krito hrano in namestitev.

Back to top

Nekateri tabori na Islandiji in globalnem jugu zahtevajo še dodatno plačilo, ki pokrije stroške nastanitve in hrane. Mnoge izmed gostiteljskih organizacij v državah globalnega juga nimajo lastnih sredstev, s katerimi bi pokrile stroške prostovoljčevega/-inega bivanja med trajanjem projekta. Običajno se projekti odvijajo v okviru manjših lokalnih pobud, ki si v kontekstu globalnega partnerstva prizadevajo doseči nekatere spremembe in izboljšanja v svojem okolju, a ne razpolagajo z zadostnimi sredstvi za preskrbo prostovoljca/-ke. Voluntariat prav tako ne razpolaga z zadostnimi sredstvi za kritje prostovoljčevega/-inega prevoza in bivanja v gostiteljski državi, zato pa krije stroške njegovih priprav in mentorstva.

Back to top

Gostiteljska organizacija poskrbi za hrano in namestitev v času trajanja tabora. S tem nimate dodatnih stroškov.

Back to top

Nastanjeni ste lahko ali v šotorih, hostlih, šolskih telovadnicah, sobah, pri lokalnih družinah, itn. Odvisno od gostiteljske organizacije in lokacije tabora. Poleg tega je vedno poskrbljeno tudi za primerne sanitarne prostore in kuhinjo.

Back to top

Govoriti več jezikov je vedno prednost, sploh kar se tiče življenja in dela v kulturno mešani skupini ljudi. Kljub vsemu pa se običajno ne zahteva znanja večih jezikov. Osnovno znanje angleščine je dovolj. Najdejo se izjeme, npr. v Franciji, Maroku, Tuniziji, Kataloniji in Latinski Ameriki, kjer od prostovoljec pričakujejo osnovno znanje jezika države, v katro prihajajo na prostovoljski tabor. Če imajo posebne zahteve, to vedno omenijo pri opisu tabora.

Back to top

Za pot na tabor in stroške, ki pri tem nastanejo, poskrbite sami.

Back to top

Najkasneje en mesec pred začetkom tabora boste prejeli natančne informacije o taboru, delu, času in lokaciji. Gostiteljska organizacija v infosheetu tudi natančno opiše lokacijo tabora ter predviden prihod prostovoljcev. Največkrat so to popoldanske in večerne ure. V infosheetu je tudi podrobneje opisana pot do tabora in navodila, kako najlažje priti tja.

Back to top

Najkasneje en mesec pred odhodom na tabor boste prejeli infosheet z vsemi podrobnimi navodili, med drugim tudi to, kaj prinesite s sabo na tabor. Med najbolj pogostejšimi stvari so največkrat omenjene splane vreče in primerna oblačila. Če se na taboru potrebuje kakršnokoli orodje, za to poskrbi gostiteljska organizacija.

Back to top

Dela so tako raznolika, kot so si raznoliki tabori. Gibljejo se vse od dela v naravi nekje v Maroku, pomoči pri izvajanju počitniških aktivnosti za otroke v Latviji, do dela s starejšimi na Japonskem. Delo na taboru ima vedno dolgoročno korist tudi v lokalni skupnosti, kjer prostovoljci živijo in pomagajo.

Back to top

Ne! Količina dela je seveda odvisna od tabora, vendar prostovoljci ne smete delati več kot 6 ur na dan. Pri tem imate proste večere in vikende. V prostem času gostiteljska organizacija velikokrat organizira prostočasne aktivnosti, izlete, druženje z lokalnimi ljudmi, itd.

Back to top

Za kratkoročne prostovoljske tabore ne potrebujete nobenih posebnih spretnosti in znanj. Pomembno je, da ste pripravljeni na delo in življenje v medkulturni skupini, motivirani za delo in učenje. V primeru, da se od prostovoljcev pričakujejo kakšne posebne spretnosti, je to omenjeno že pri opisu tabora na SCI iskalniku taborov.

Back to top

SCI projekti so namenjeni vsem, starim najmanj 18 let. Zgornje starostne omejitve ni. Na tabore v Sloveniji se lahko prijavite tudi tisti, stari med 16 in 17 let. Na dolgoročne prostovoljske tabore pošiljamo prostovoljce, stare najmanj 21 let.

Back to top

Vsakdo, ne glede na spol, raso, etnično pripadnost, veroizpoved in socialno-ekonomski položaj.

Back to top

Če vaša gostiteljska organizacije prihaja iz države, v katero lahko vstopate le z vizo, si morate le-to priskrbeti sami. Gostiteljska organizacija vas o tem seveda prej obvesti ter vam hkrati zagotovi dokumente, ki jih potrebujete za pridobitev vize.

Back to top

Zavod Voluntariat organizira pripravljalno srečanje, ki je obvezno za vse, ki se na tabor odpravljate prvič. Srečanje je tudi lepa priložnost za prostovoljce, da se med sabo spoznate in podelite svoje izkušnje.

Back to top

Vaša prijavnina na tabor krije zavarovanje, ki traja od prvega do zadnje dneva tabora, pripravljani seminar za prostovoljce ter delno tudi delovanje SCI organizacije in delo vseh vključenih v koordinacijo prostovoljcev. Prijavnina ne krije vaših potnih stroškov. Te si morate kriti sami.

Back to top

Lahko. Vendar bodite pozorni, da se tabori med seboj časovno ne prekrivajo.

Back to top

Ekipa Zavoda Voluntariat se bo potrudila, da vam najdemo mesto na taborih, ki ste si jih izbrali kot drugo ali tretjo možnost. V primeru, da niste sprejeti na noben željen tabor, vam po pravilih, ki jih najdete na Voluntariatovi spletni strani, povrnemo denar.

Back to top

Tabor so vedno odprti za pisano, medkulturno življenje, razumevanje, življenje in delo prostovoljcev iz različnih držav. To predstavlja veliko medsebojno učenje, veselje in sobivanje, hkrati pa tudi izziv. Z veliko mero medsebojnega komuniciranja med prostovoljci in pomoči taborovodij, so ti izzivi veliko manjši. Zato le pogumno naprej!

Back to top

Tega pravzaprav ne boste vedeli vse dokler se tabor ne začne. Kot smo že večkrat omenili, so tabori odprti za vse, kar pomeni, da lahko pričakujete prostovoljce iz različnih držav, starosti, spola, izkušenj, itn.

Back to top

Zaželeno in priporočeno je, da na taboru ostanete od začetka do konca trajanja projekta. Če zamudite prve dni, izpustite pomembne informacije, spoznavanje prostovoljcev in začetno oblikovanje skupine. Predčasni odhod tudi ni zaželen, saj s tem prekinete skupinsko dinamiko, ki ste jo pred tem ustvarili. Ne pozabite, pri taborih se ne gre zgolj za delo, temveč tudi za sobivanje ljudi in medsebojno učenje ter spoznavanje.

Back to top

Na Voluntariatu smo vedno veseli, ko želijo naši prostovoljci ostati aktivni tudi po vrnitvi s svojih prostovoljskih projektov. Dobrodošli ste, da se pridružite našemu Klubu prostovoljcev, ki zbira na kup vse zainteresirane za ustvarjanje in pomoč pri izpeljavi raznolikih projektov, povezanih z idejami in vizijo SCI-ja.

Back to top

Seveda! Vas pa pred prijavo naprošamo, da se pozanimate ali je tabor primeren za otroke. Pri nekaterih taborih boste opazili »children friendly« oznako, kar pomeni, da je tabor namenjen družinam. Tudi pri tistih, ki te oznake nimajo, obstajajo velike možnosti, da vas na tabor sprejmejo skupaj z otroki. Da boste zagotovo prepričani, naša ekipa z veseljem kontaktira gostiteljsko organizacijo in jo povpraša glede tega.

Back to top

Ne. Če nam pred prijavo na tabor poveste, kakšne so vaše ovire (senzorne, duševne, it.), vam bomo lahko s tem vedenje pomagali najti tabor po vaši izbiri. Nekateri tabori, predvsem tisti, ki temeljijo na fizičnem delu, vam bodo težje dostopni, vendar pa verjamemo, da lahko skupaj najdemo takega, ki bo po vaši izbiri.

Back to top

Na tabor lahko pošljemo zgolj dve osebi iz iste države. Če na željenem taboru še ni slovenskega prostovoljca, se lahko nanj prijavita skupaj s prijateljem.

Back to top

Tako, da plačate prijavnino na tabor. Več o postopku prijave najdete tukaj.

Back to top

Za vse tabore v Evropi, ZDA, Kanadi, Severni Afriki, na Bližnjem vzhodu, Aziji in Avstraliji se avtomatično zavarujete preko prijave na tabor. Zavarovanje krije bolezni in poškodbe, ki se pojavijo na taboru. Za pot na/s tabora niste zavarovani, zato vam predlagamo, da še sami poskrbite za dodatno zavarovanje v tujini. Za programe Sever-Jug in LTV (Long Term Volunteering) zavarovanje ni avtomatično krito preko prijave na SCI program.

Back to top

Seveda. Dolgoročni SCI projekti trajajo od 1 do 12 mesecev. Najdete jih po vsem svetu. Podobno kot pri kratkoročnih mednarodnih taborih, vam je pri tej obliki prostovoljstva krita prehrana in nastanitev, pot tja in nazaj pa si plačate sami. Največkrat dobite tudi mesečno žepnino. Bazo dolgoročnih projektov najdete tukaj.

Back to top

Lahko, vendar samo, če ste starejši od 21 let in imate predhodne izkušnje z mednarodnim prostovoljstvom in/ali življenjem, potovanji v tujini.

Back to top